Alcoholvergunning verenigingen of instellingen

Wilt u alcohol schenken in uw club-/verenigingsgebouw of buurthuis? Dan heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u schriftelijk aan.

Wijzigingen

Heeft u al een alcoholvergunning, maar wijzigt de inrichting van het pand of zijn er wijzigingen met betrekking tot de leidinggevenden, dan geeft u deze wijziging(en) door. U kunt hiervoor onderstaande formulieren gebruiken.

Nieuw Register sociale hygiëne

Heeft u een alcoholvergunning van onze gemeente? Dan staan op uw vergunning leidinggevenden vermeld die beschikken over voldoende kennis en inzicht op het gebied van sociale hygiëne. Deze personen staan ook geregistreerd in het Register sociale hygiëne.

Vanaf 1 juli 2023 beheert de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) dit register. Met deze overgang actualiseren zij het register. Dat is nodig volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom vraagt de Lcsh iedereen die op dit moment in het huidige register staat, de registratie te bevestigen en eventueel te corrigeren. U kunt dit doen tot en met 30 juni 2028. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

U kunt uw registratie bevestigen via www.registersocialehygiene.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de wijzigingen.

Kosten

Voor de behandeling van een aanvraag betaalt u kosten. Kijkt u hiervoor in de legesverordening

Verenigingsloket

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het verenigingsloket. Dit kan via telefoonnummer 14 0172 of via de mail verenigingsloket@nieuwkoop.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?