Wilt u een horecaonderneming starten en gaat u alcohol schenken? Dan heeft u hier een vergunning voor nodig. Bij de aanvraag worden de personen die op de vergunning vermeld worden, getoetst bij politie en justitie. Deze personen mogen niet van slecht levensgedrag zijn en/of veroordeeld zijn voor bepaalde overtredingen. Deze staan genoemd in de Alcoholwet.

Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Bibob

Als u een nieuwe exploitant bent in de gemeente en u vraagt een alcoholvergunning aan, dan vult u ook de Bibob-formulieren in en stuurt deze mee. Dit betekent dat u bij uw vergunningaanvraag inzicht geeft in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen. Als uit de ingeleverde informatie onvoldoende duidelijk wordt of er sprake is van een ernstig gevaar voor criminele activiteiten kan de gemeente uw dossier voor nader onderzoek doorsturen naar Bureau Bibob. Het Bureau Bibob kan uw integriteit onderzoeken.

Bent u al bekend bij de gemeente en vraagt u een nieuwe alcoholvergunning aan en u heeft de afgelopen twee jaar geen Bibob-aanvraag gedaan bij de gemeente, dan vult u ook de Bibob-formulieren in en stuurt deze mee.

Wijzigingen

Heeft u al een alcoholvergunning, maar wijzigt de inrichting van het pand of wijzigen de leidinggevenden, dan geeft u dit door aan de gemeente. 

Diploma’s alcoholvergunning

Op een alcoholvergunning staan personen vermeld die in het bezit zijn van een diploma sociale hygiëne. Diploma’s worden tegenwoordig geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne (hierna: Register). Begin 2017 is de lijst met diploma’s die kunnen worden opgenomen in het Register aangepast. Veel oude diploma’s zijn vervallen. U kunt op https://www.svh.nl/Registers(externe link) controleren of u in het register staat. Staat u niet in het register, dan moet u opnieuw examen doen.

Exploitatievergunning

In sommige gevallen is een exploitatievergunning nodig, bijvoorbeeld bij het exploiteren van een horecabedrijf zonder alcohol. Wanneer u een Alcoholvergunning aanvraagt of hebt, is een exploitatievergunning alleen nodig in bijzondere gevallen. Als dit het geval is, neemt de gemeente contact met u op.

Speelautomaten

Wilt u speelautomaten plaatsen, dan heeft u een vergunning nodig. U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen.   

Kosten

Voor de behandeling van de aanvragen worden kosten berekend. Kijkt u hiervoor in de legesverordening(externe link).

Ondernemersloket

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket. Dit kan via telefoonnummer 14 0172 of via de mail ondernemersloket@nieuwkoop.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?