Alcoholvergunning commerciële instellingen

Wilt u een horecaonderneming starten en gaat u alcohol schenken? Dan heeft u een vergunning nodig. Bij de aanvraag worden de personen die op de vergunning vermeld worden, getoetst bij politie en justitie. Deze personen mogen niet van slecht levensgedrag zijn en/of veroordeeld zijn voor bepaalde overtredingen. Deze staan genoemd in de Alcoholwet.

Het aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.

Bibob

Als u een nieuwe exploitant bent in de gemeente en u vraagt een alcoholvergunning aan, dan vult u ook de Bibob-formulieren in en stuurt deze mee. Dit betekent dat u bij uw vergunningaanvraag inzicht geeft in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen. Als uit de ingeleverde informatie onvoldoende duidelijk wordt of er sprake is van een ernstig gevaar voor criminele activiteiten kan de gemeente uw dossier voor nader onderzoek doorsturen naar Bureau Bibob. Het Bureau Bibob kan uw integriteit onderzoeken.

Bent u al bekend bij de gemeente en vraagt u een nieuwe alcoholvergunning aan en u heeft de afgelopen twee jaar geen Bibob-aanvraag gedaan bij de gemeente, dan vult u ook de Bibob-formulieren in en stuurt deze mee.

Wijzigingen

Heeft u een slijterijvergunning? Dan hoeft u deze wijziging niet meer door te geven. Er moet nog wel een leidinggevende aanwezig zijn die ingeschreven staat in het Register Sociale Hygiëne. Deze persoon kan ter plaatse gecontroleerd worden door onze toezichthouders op leeftijd en inschrijving in het Register.

Exploitatievergunning

In sommige gevallen is een exploitatievergunning nodig, bijvoorbeeld bij het exploiteren van een horecabedrijf zonder alcohol. Wanneer u een alcoholvergunning aanvraagt of hebt, is een exploitatievergunning alleen nodig in bijzondere gevallen. Als dit het geval is, neemt de gemeente contact met u op.

Speelautomaten

Wilt u speelautomaten plaatsen, dan heeft u een vergunning nodig. U kunt de vergunning schriftelijk aanvragen.   

Nieuw Register sociale hygiëne

Heeft u een alcoholvergunning van onze gemeente? Dan staan op uw vergunning leidinggevenden vermeld die beschikken over voldoende kennis en inzicht op het gebied van sociale hygiëne. Deze personen staan ook geregistreerd in het Register sociale hygiëne.

Vanaf 1 juli 2023 beheert de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) dit register. Met deze overgang actualiseren zij het register. Dat is nodig volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom vraagt de Lcsh iedereen die op dit moment in het huidige register staat, de registratie te bevestigen en eventueel te corrigeren. U kunt dit doen tot en met 30 juni 2028. Dit kost niets.

U kunt uw registratie bevestigen via www.registersocialehygiene.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de wijzigingen.

Kosten

Voor de behandeling van de aanvragen worden kosten berekend. Kijkt u hiervoor in de legesverordening.

Ondernemersloket

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket. Dit kan via telefoonnummer 14 0172 of via de mail ondernemersloket@nieuwkoop.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?