De bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de gemeente is belangrijk, daarom willen we weten waar wegafsluitingen zijn. Ook is het belangrijk dat de hulpdiensten, openbaar vervoer en afvalinzameling op de hoogte is van de afsluiting.

U vraagt een vergunning aan als u de openbare weg gedeeltelijk of geheel afsluit.

Aanvragen vergunning

Voor de behandeling van een aanvraag voor een vergunning betaalt u kosten. Kijkt u hiervoor in de tarieventabel(externe link)