Het keurmerk Veilig & Schoon voor zwembad De Wel is verlengd. Dit betekent dat zij ook dit jaar weer aan alle eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid voldoen en dat het zwembad bezig blijft met kwaliteitsverbetering. Een mooie beloning voor het team van De Wel.

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. De Stichting Zwembadkeur houdt toezicht op het naleven van de regels door middel van een jaarlijkse audit. Hierbij kijken zij naar verschillende criteria. Ook controleren zij steekproefsgewijs tussentijds of een zwembad voldoet aan de criteria.

Zwemmen en bewegen

In De Wel draait het niet alleen om zwemmen. Natuurlijk staan er veel zwemlessen in het rooster, want in onze waterrijke omgeving is het noodzakelijk dat iedereen kan zwemmen. Daarnaast speelt ook gezond bewegen een rol. Dit ziet u terug in het rooster in de vorm van diverse activiteiten voor doelgroepen, zoals trimzwemmen en zwemles alleen voor vrouwen. Ook mensen met overgewicht kunnen er terecht voor een speciale les.

Op www.dewel.nl staat het complete rooster en andere informatie.