Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het organiseren van een groot deel van de ondersteuning en welzijn voor onze inwoners. Vanaf 1 januari hebben we een contract hiervoor met Tom in de buurt. 

Alle hulp en ondersteuning verloopt dan via Tom. Aan uw huidige hulp en ondersteuning verandert niets. Voor uw WMO-aanvragen en indicaties voor huishoudelijke hulp en hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari bij Tom in de Buurt terecht. 

Ondersteuning

Inwoners die ondersteuning nodig hebben op diverse levensgebieden kunnen daarvoor hulp krijgen. Denk aan mensen met psychosociale problemen of een beperking. Om deze hulp en ondersteuning te kunnen bieden hebben we contracten (afspraken) met diverse organisaties met gespecialiseerde medewerkers. 

Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners voor ondersteuning gewoon weer terecht bij de Tom in de buurt. In Tom zijn vertegenwoordigd: Kwadraad, Gemiva, Activite, de Binnenvest, Wmo Maatwerk/Ipse de Bruggen en Kwintes. Dit zijn bekende organisaties die nu ook in Tom in de buurt actief zijn. 

Hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2022 kunt u voor uw Wmo-aanvragen en indicaties terecht bij Tom in de Buurt. Zij bekijken samen met u wat de mogelijkheden zijn. 

Voor 2022 zijn nieuwe contracten afgesloten met de leveranciers Welzorg en Medipoint. Zij leveren, na indicatie van Tom in de Buurt, hulpmiddelen voor onze inwoners. Denk daarbij aan een scootmobiel of een rolstoel. Voor mensen met een PGB-voorziening verandert niets.

Samenwerking in de Rijnstreek

De contracten met de externe partijen die ondersteuning uitvoeren en hulpmiddelen leveren namens de gemeenten liepen af en daarom zijn er nieuwe contacten afgesloten.
Voor deze opdrachten werken de buurgemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem met elkaar samen. De drie gemeenten zijn met elkaar nauw betrokken bij deze trajecten en de inhoud van de opdrachten. Daarnaast hebben inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden meegedacht over de samenstelling van de nieuwe afspraken.

Kijk voor meer informatie over Tom in de buurt en voor ondersteuning op www.tomindebuurt.nl(externe link).