Woonzorgvisie

De gemeenteraad heeft op 25 april 2024 de woonzorgvisie vastgesteld. In deze woonzorgvisie geven wij aan hoe wij voldoende woningen voor ouderen en aandachtsgroepen ontwikkelen. Zij ontvangen de zorg die nodig is. Het uitgangspunt is dat onze inwoners vanuit hun eigen regie goed wonen. Dat betekent een eigen keuze in welke kern of woonvorm zij willen wonen. Passend bij de zorgvraag en woonvorm zetten wij zorg in. We kunnen dit niet alleen en werken daarom samen met ontwikkelaars, zorgpartijen, inwoners en corporaties.

Voldoende passende woningen

Wethouder Ines de Ridder (wonen) legt uit: “Het doel van de woonzorgvisie is voldoende passende woningen bouwen in alle kernen van onze gemeente. Juist ook voor ouderen en aandachtsgroepen. Bij nieuwbouwprojecten houden we hiermee rekening.”

Inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Inwoners langer zelfstandig thuis laten wonen bereiken wij door bij het bouwen van nieuwe woningen rekening te houden met speciale eisen. De woningen zijn dan geschikt om in te blijven wonen wanneer u ouder wordt of zorg nodig heeft. We bouwen dan levensloopbestendige woningen of zorggeschikte woningen bij elkaar. Op deze manier zijn verschillende vormen van wonen mogelijk zoals hofjes wonen of kleinschalige 24-uurszorg appartementen. 

Laagdrempelige mogelijkheden tot ontmoeting

Wethouder Tom de Kleer (zorg) vindt naast zorg ontmoeting belangrijk. “Omzien naar elkaar is belangrijk en draagt bij aan een gezonde woonomgeving en het welzijn van onze inwoners. We vinden het belangrijk dat in iedere kern een mogelijkheid is waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. We maken als dit kan gebruik van bestaande ontmoetingsplaatsen. En als het nodig is, creëren we nieuwe plekken.”

Werken met zorgcirkels

We verwachten dat de komende jaren steeds meer inwoners zorg nodig hebben. Zorgaanbieders krijgen het steeds moeilijker de nodige zorg te bieden. Daarom willen we de zorg efficiënter inzetten door te werken met zorgcirkels. Als een inwoner zorg nodig heeft, kijken we samen welke zorg passend is en hoe deze het beste is in te zetten. Als er al een zorgaanbieder of 24-uurszorgaccomodatie in uw omgeving is, kunnen zij de nodige zorg leveren.

Doorstroom op woningmarkt

Als we zorgen voor meer passende woningen voor ouderen en aandachtsgroepen komen er andere woningen vrij. Deze woningen zijn vaak geschikt voor gezinnen en starters. Hiermee bevorderen we de doorstroom op de woningmarkt. De woonzorgvisie zorgt niet meteen voor veranderingen, maar de ontwikkelingen staan nooit stil. 

Meer informatie

Wie meer informatie wil, kan vragen e-mailen naar info@nieuwkoop.nl.