In Nieuwkoop kennen we verschillende speciale woonvormen. Op deze pagina vertellen we meer over die woonvormen en voor wie ze zijn bedoeld.

Woonvormen inwoners met een beperking

Heeft u een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte? En zoekt u een woning die bij u past? Stichting MEE kan u helpen bij het vinden van geschikte woonruimte. MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op hun website www.mee.nl(externe link) leest u waarbij MEE u allemaal kan helpen. MEE kan bijvoorbeeld ook helpen bij het aanvragen van een indicatie voor wonen met zorg.

Woon-zorggroep


Een indicatie voor een woon-zorggroep via de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling of thuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm voor mensen met een beperking. U kunt contact opnemen via https://www.ciz.nl/(externe link).

Beschermd wonen

Het kan ook zijn dat iemand met psychische problemen een veilige omgeving nodig heeft, zonder dat dit nodig is voor de behandeling. In dat geval is beschermd wonen mogelijk.

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Vraag advies bij stichting MEE of bij uw begeleider of behandelaar. MEE zet zich in voor mensen met autisme, psychische of psychiatrische problemen en hun netwerk. Op hun website www.mee.nl(externe link) leest u waarbij MEE u allemaal kan helpen. Een indicatie voor beschermd wonen vraagt u aan bij de gemeente Leiden. Voor meer informatie over Beschermd Wonen en het aanvragen van een indicatie kunt u kijken op de website van de gemeente Leiden(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?