Woonvormen

In Nieuwkoop kennen we verschillende speciale woonvormen. Op deze pagina vertellen we meer over die woonvormen en voor wie ze zijn bedoeld.

Woonvormen inwoners met een beperking

Heeft u een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte? En zoekt u een woning die bij u past? Stichting MEE kan u helpen bij het vinden van geschikte woonruimte. MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op hun website www.mee.nl leest u waarbij MEE u allemaal kan helpen. MEE kan bijvoorbeeld ook helpen bij het aanvragen van een indicatie voor wonen met zorg.

Woon-zorggroep

Een indicatie voor een woon-zorggroep via de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling of thuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm voor mensen met een beperking. U kunt contact opnemen via https://www.ciz.nl.

Ondersteuning met wonen (beschermd wonen) 

Ondersteuning met wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Daar is ook begeleiding die u helpt bij het herstellen van deze klachten. Ondersteuning met wonen heeft als doel om u weer zo zelfstandig mogelijk thuis te laten wonen. 

U kunt contact opnemen met Tom in de buurt voor meer informatie over Ondersteuning met wonen of om een aanvraag in te dienen. Tom in de buurt voert dan eerst een intakegesprek met u om te kijken of Ondersteuning met wonen inderdaad het beste past bij uw behoefte. Tom in de buurt is te bereiken via de chatfunctie op de website www.tomindebuurt.nl of via telefoonnummer 088 900 4567. 

Heeft u gevonden wat u zocht?