Op grond van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze gemeente, beschrijft de visie het woonbeleid op hoofdlijnen. Op deze manier blijft het visiedocument dynamisch en kunnen we de genoemde opgaven aanpassen aan nieuwe inzichten, de markt, het aanbod en de vraag. Uit de brede inventarisatie van opgaven komen drie overkoepelende thema’s naar voren: 

  1. Nieuwkoop is een aantrekkelijke (woon)gemeente die, 
  2. voldoende en betaalbare woningen biedt, met aandacht voor
  3. wonen met zorg en welzijn. 

Als eerste beschrijven we de maatschappelijke en economische ontwikkelingen die het woonbeleid beïnvloeden en schetsen we onze visie voor 2025 in de gemeente Nieuwkoop. Daarna beschrijven we de drie thema’s. De visie sluit af met een actieprogramma.

Aangezien er veel is veranderd op de woningmarkt en in het woonbeleid, is er een addendum op de Woonvisie gemaakt. Deze geldt gedurende de resterende looptijd van de Woonvisie: tot en met 2025. 

Het addendum bevat een actualisering, aanvulling en concretisering van de bestaande thema's.