Aannemer P. Kastelein B.V. uit Zegveld is gestart met het woonrijp maken van een groot deel van De Verwondering in Nieuwveen.

Wat er gaat gebeuren

  • Noordereiland en Zuidereiland: Beide eilanden maken we woonrijp. Dit is de aanleg van (onder andere) wegen, stoepen, parkeerplaatsen en groen. We verwijderen alle verharding, hogen de straat op waar dit nodig is en brengen nieuwe bestrating aan. Pas als laatste leggen we het groen aan (dit doen we in het plantseizoen – het najaar van 2024).
  • Parkzicht en de Laan der Verwondering: We richten deze wegen in als 30 kilometer wegen binnen de bebouwde kom. We vervangen het asfalt door klinkers en brengen snelheidsremmende maatregelen aan.

Planning en fasering 

De werkzaamheden beginnen op het Noordereiland, daarna de Laan der Verwondering/Parkzicht tot aan het Zuidereiland. Dan het Zuidereiland en tot slot het restant van de Laan der Verwondering naar de rotonde toe. De werkzaamheden duren tot juni/juli 2024. Het werk is opgeknipt in verschillende fasen. Tijdens de werkzaamheden zijn steeds delen van de wijk afgesloten voor verkeer. Uw woning is tijdens werkzaamheden bereikbaar, maar er kan sprake zijn van enige hinder.

Volg het project via de BouwApp

Wij houden u onder andere via de BouwApp op de hoogte van de werkzaamheden. In deze app leest u de stand van zaken.

  • Download de BouwApp gratis in de Playstore van Google of Appstore van Apple.   
  • Zoek het project op: De Verwondering   
  • Voeg het project toe aan uw favorieten. Vanaf nu krijgt u een melding als we een update plaatsen.