Vrijwilliger 

Mevrouw B.A. (Diny) Hoogeveen-van Santen uit Nieuwveen is gekozen tot Vrijwilliger van het jaar 2021. Op 11 januari overhandigde wethouder Gerben van Duin mevrouw Hoogeveen een fraai bronzen beeldje. 

Mevrouw Hoogeveen collecteert al vele jaren voor drie landelijke organisaties (Nierstichting zelfs al meer dan 45 jaar!). Al 31 jaar is zij een zeer betrokken, enthousiast en gewaardeerd lid van de Zonnebloem afdeling Nieuwveen. Twee keer per jaar helpt zij bij het koper poetsen in de katholieke kerk in Nieuwveen. Door het bereiken van de maximale zittingstermijn van 15 jaar moest zij stoppen als bestuurslid bij de Parochiële Caritasinstelling (PCI). Verder heeft zij altijd aandacht en tijd voor haar medemens (familie, buren en kennissen).  Met de keuze voor mevrouw Hoogeveen spreekt het Comité Vrijwilligersprijs Nieuwkoop ook haar waardering uit voor de inzet van de vele andere vrijwilligers die de gemeente Nieuwkoop rijk is!  

Jeugdvrijwilliger  

Als Jeugdvrijwilliger van 2021 is Femke van Vliet uit Nieuwveen gekozen.  Wethouder Gerben van Duin overhandigde haar 11 januari een mooi glazen beeldje en een stimuleringsprijs van € 250,00. Femke mag zelf beslissen naar welke Nieuwkoopse vereniging(en) het bedrag gaat. Het totale bedrag mag zij aan één vereniging geven of verdelen over meerdere verenigingen. 

Femke ontvang de prijs omdat zij via haar vader al vanaf jonge leeftijd betrokken is bij het vrijwilligerswerk in de kerk. Koffiesessies na afloop van de kerkdienst klaarzetten en opruimen. Helpen bij creatieve activiteiten tijdens de kindernevendienst gevolgd door het klaarzetten en opruimen van de gezamenlijke warme maaltijd. Zij helpt vrienden belangeloos met rondbrengen van reclamemateriaal. Naast haar MBO-opleiding werkt Femke een aantal middagen/avonden, Hoewel ze daardoor minder tijd heeft voor het vrijwilligerswerk, blijft ze zich inzetten waar mogelijk.  Zij symboliseert daarmee al de jeugdvrijwilligers in onze gemeente zonder wie de vele verenigingen en clubs die Nieuwkoop rijk is, niet kunnen floreren. Zij is een voorbeeld en tegelijkertijd een stimulans voor vele jongeren.