De Woo regelt het recht op informatie van de overheid en zo ook van de gemeente Nieuwkoop. De Wet open overheid (Woo) is de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Openbaarheid van publieke informatie

De Woo onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt. Passieve openbaarheid houdt in dat iedereen het recht heeft om een verzoek om informatie in te dienen bij de gemeente.

De gemeente Nieuwkoop maakt zoveel mogelijk informatie actief openbaar. Zo vindt u op:

Contactpersoon Woo

Bent u op zoek bent naar informatie of wilt u weten of bepaalde documenten openbaar zijn? Neem dan contact op met Susan Schreurs van het team Bestuurlijk juridische zaken via telefoonnummer 14 0172 (geen netnummer nodig) of via info@nieuwkoop.nl.

Indienen van een Woo-verzoek

Is de  publieke informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. De overheidsinformatie die u opvraagt, wordt voor iedereen openbaar. Het indienen van een Woo-verzoek kan per e-mail (info@nieuwkoop.nl) of per post (gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar). U kunt uw verzoek ook online indienen met uw DigiD via onderstaand formulier. 

Online Woo verzoek indienen

Waar moet een Woo-verzoek aan voldoen?

Een Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende criteria:

  • u geeft in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • het verzoek moet betrekking hebben op publieke informatie;
  • het verzoek moet betrekking hebben op bestaande informatie (waar het bestuursorgaan over beschikt);
  • het verzoek moet zijn voorzien van een handtekening. (NB: Als het verzoek online wordt ingediend geldt uw DigiD als handtekening).

Besluit

De gemeente moet binnen vier weken een beslissing nemen op een Woo- verzoek. De beslissing mag één keer voor een periode van twee weken worden uitgesteld. Als dat gebeurt, wordt dat schriftelijk en gemotiveerd aan u meegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken.

Kosten

Er worden voor de behandeling van Woo-verzoeken geen kosten in rekening gebracht.

Heeft u gevonden wat u zocht?