Welzijnsbezoeken

Alle inwoners van 75 jaar en ouder binnen de gemeente ontvangen een uitnodiging voor een informatief huisbezoek, het welzijnsbezoek.  

Een getrainde groep vrijwilligers bezoekt onze inwoners namens de gemeente met een informatief huisbezoek. Het welzijnsbezoek is vrijwillig en inwoners mogen zelf kiezen of zij willen deelnemen. Ook partners, mantelzorgers, kinderen of andere vertrouwde personen mogen bij het gesprek zijn. 

Afmelden voor een welzijnsbezoek?

Heeft u een uitnodiging ontvangen, maar heeft u geen behoefte aan een huisbezoek? Komt het voorgestelde tijdstip niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met één van de coördinatoren van de welzijnsbezoeken, Myranda Zwirs of Sylvia Romein. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 14 0172 en per e-mail Welzijnsbezoeken@nieuwkoop.nl.

In onderstaande video gaat oud-wethouder Gerben van Duin mee met twee vrijwilligers tijdens een welzijnsbezoek. Ze vertellen over het belang van de bezoeken en hoe zo’n gesprek eraan toe gaat.

Reden van een welzijnsbezoek

We willen graag weten hoe het met onze inwoners gaat. Een bezoek aan huis is een laagdrempelige manier om te praten over onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. Wij horen graag wat inwoners bezighoudt en waar zij mogelijk een helpende hand nodig hebben. Ook horen we graag of inwoners dingen missen in het (zorg)aanbod zodat we ons aanbod eventueel kunnen aanpassen.  

Vaak horen we dat een bezoek niet nodig is, omdat het allemaal nog goed gaat. Dat is natuurlijk heel fijn. Toch is het goed te bedenken dat een situatie ineens kan veranderen. Dan is het prettig dat inwoners weten waar ze terecht kunnen voor hulp of advies.   

Onderwerpen tijdens het gesprek 

Tijdens het bezoek praten we onder andere over: 

  • Het aanbod van Tom in de Buurt. 
  • De mogelijkheden voor vrijwilligershulp. 
  • Het inroepen van de onafhankelijke cliëntondersteuner (iemand die kan helpen bij gesprekken met de gemeente en die kan helpen bij het invullen van formulieren). 
  • Wanneer en hoe zij zich kunnen inschrijven voor een seniorenwoning. 
  • Het voorkomen van problemen door tijdig maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met aanpassingen in de woning 

Ook kunnen inwoners vragen stellen over vrijetijdsbesteding, digitale zaken en voorzieningen voor senioren. 

Complexe vragen 

Onze vrijwilligers zijn geschoold en hebben veel ervaring met Wonen, Welzijn & Zorg. Toch kan het gebeuren dat zij niet op alle vragen een antwoord hebben. Of dat zij niet in de positie zijn om iets toe te zeggen. 

Bij de meer complexe vragen neemt de vrijwilliger de vraag mee voor de coördinatoren 'Welzijnsbezoeken' van de gemeente, Myranda Zwirs en Sylvia Romein. Zij nemen zo spoedig mogelijk na het huisbezoek contact op om de vraag te beantwoorden. 

Voor vragen over de welzijnsbezoeken zijn de coördinatoren bereikbaar via welzijnsbezoeken@nieuwkoop.nl en telefoonnummer 14 0172

Heeft u gevonden wat u zocht?