Alle inwoners van 75 jaar en ouder binnen de gemeente Nieuwkoop ontvangen een uitnodiging voor een informatief huisbezoek, het welzijnsbezoek.  

Een getrainde groep vrijwilligers van de gemeente Nieuwkoop bezoekt onze inwoners door middel van een informatief huisbezoek. Het welzijnsbezoek is op vrijwillige basis en inwoners mogen zelf kiezen of zij hieraan willen deelnemen. Ook partners, mantelzorgers, kinderen of andere vertrouwde personen mogen bij het gesprek aanwezig zijn.  

Afmelden voor een welzijnsbezoek?

Heeft u een uitnodiging ontvangen, maar heeft u geen behoefte aan een huisbezoek? Komt het voorgestelde tijdstip niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met één van de coördinatoren van de welzijnsbezoeken Myranda Zwirs of Sylvia Romein. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 14 0172 of per email Welzijnsbezoeken@nieuwkoop.nl.

In onderstaande video gaat oud-wethouder Gerben van Duin mee met twee vrijwilligers tijdens een welzijnsbezoek. Ze vertellen over het belang van de bezoeken en hoe zo’n gesprek eraan toe gaat.

Waarom een welzijnsbezoek?  

We willen graag weten hoe het met onze inwoners gaat. Een bezoek aan huis is een laagdrempelige manier om het gesprek aan te gaan over onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. Wij horen graag wat inwoners bezighoudt en waar zij mogelijk een helpende hand nodig hebben. Ook horen we graag of inwoners nog dingen missen in het (zorg)aanbod, zodat we ons aanbod hier eventueel op kunnen aanpassen. Tijdens het bezoek geeft de vrijwilliger, afhankelijk van de behoefte van de inwoner, informatie over de mogelijkheden die er binnen de gemeente zijn op het gebied van (zelfstandig) wonen, welzijn, zorg en mobiliteit.  

Vaak horen we dat een bezoek nog niet nodig is, omdat het allemaal nog goed gaat. Dat is natuurlijk heel fijn, toch is het goed te bedenken dat een situatie soms ineens kan veranderen. Dan is het prettig dat inwoners weten waar ze terecht kunnen voor hulp of advies.  

Onderwerpen tijdens het gesprek 

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het aanbod van Tom in de Buurt, de mogelijkheden om vrijwilligershulp of de onafhankelijke cliëntondersteuner in te roepen, wanneer en hoe inschrijven voor een seniorenwoning en problemen voorkomen door tijdig maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met aanpassingen in de woning. Ook kunnen inwoners vragen stellen over vrijetijdsbesteding, digitale zaken of voorzieningen voor senioren.  

Complexe vragen 

Onze vrijwilligers zijn geschoold en hebben al veel ervaring op het gebied van Wonen, Welzijn & Zorg. Toch kan het voorkomen dat zij niet op alle vragen een pasklaar antwoord hebben of zijn ze niet in de positie om een toezegging te doen. 

Bij de meer complexe vragen draagt de vrijwilliger de vraag over aan de coördinatoren Welzijnsbezoeken Myranda Zwirs en Sylvia Romein van de gemeente Nieuwkoop. Zij nemen zo spoedig mogelijk na het huisbezoek contact op om de vraag te beantwoorden. 

Voor vragen over de welzijnsbezoeken zijn de coördinatoren bereikbaar via welzijnsbezoeken@nieuwkoop.nl of telefoonnummer 14 0172

Heeft u gevonden wat u zocht?