Onze 13 dorpen zijn hecht, met sterke verenigingen, kerken, scholen en betrokken inwoners, die naar elkaar omkijken. Desondanks komt eenzaamheid ook in onze gemeente veel voor, onder alle leeftijden. Het kan ontstaan door grote veranderingen in je leven, zoals verlies van een naaste, verhuizing, voor het eerst op kamers gaan of de geboorte van een kind. Wanneer iemand langdurig last heeft van gevoelens van eenzaamheid, heeft dat grote gevolgen voor zowel de mentale en fysieke gezondheid. In de week tegen eenzaamheid maken we eenzaamheid bespreekbaar en staat ontmoeting en verbinding centraal.  

Wethouder Tom de Kleer: “Als college willen we eenzaamheid voorkomen en bestrijden, we hebben daarom ook een plan van aanpak eenzaamheid vastgesteld. Voor de Week tegen Eenzaamheid is een overzicht gemaakt van allerlei bestaande en een aantal speciaal georganiseerde activiteiten. Maar de gemeente heeft tegelijkertijd slechts een bescheiden rol, want juist in die sterke dorpsgemeenschappen van onze gemeente ligt de grootste kracht. Honderden vrijwilligers organiseren iedere week allerlei sociale activiteiten. Juist nu de dagen weer donkerder worden, roep ik inwoners op; doe mee en neem een keer iemand mee waarvan je weet dat hij of zij worstelt met eenzaamheidsgevoelens. Zo zorgen we er samen voor dat niemand tussen wal en schip valt.”  

De week tegen Eenzaamheid is van 29 september tot en met 6 oktober.

Overzicht activiteiten tijdens de week tegen Eenzaamheid.