De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft een permanent negatief zwemadvies afgegeven voor het zwemseizoen 2022 voor de locatie Meijepark, bij Strand Zomer in Nieuwkoop. Dit permanente negatieve zwemadvies willen wij graag toelichten.

Metingen op een officiële zwemlocatie

In Nederland gelden er strenge regels voor de waterkwaliteit. Eén keer per jaar, bepaald de omgevingsdienst Midden-Holland in opdracht van de provincie Zuid-Holland voor de start van het zwemwaterseizoen (1 mei) voor iedere officiële zwemwaterlocatie de kwaliteitsklassen voor het komende jaar bepaald. Dit wordt gedaan aan de hand van de gemiddelde waterkwaliteit van de afgelopen vier jaar. Aan de meetwaarden zijn kwaliteitsklassen gekoppeld. De zwemwaterkwaliteit kan variëren van uitstekend tot slecht. Daarnaast wordt iedere twee weken de huidige waterkwaliteit gemeten.

Daarbij meten ze twee zaken:

  • De waardes van twee bacteriën: Intestinale enteroccen en Escherichia coli.
  • De aanwezigheid van blauwalg.

De aanwezigheid van blauwalg kan een tijdelijk negatief zwemadvies tot gevolg hebben, maar geen permanent negatief zwemadvies. De aanwezigheid van (een van de twee) bacteriën kan dat wel.  

Resultaten metingen 2021 Meijepark

Er is in 2021 vier keer een overschrijding gemeten. Als er op dat moment werd gezwommen, bestond er  een kans op het krijgen van huid-, maag- of darmklachten.

Resultaten metingen 2022 (tot nu toe)

De metingen van 11-04-2022, 25-04-2022, 09-05-2022 waren op orde. Meer informatie en de nog uit te voeren metingen voor dit jaar vindt u (later) op www.zwemwater.nl(externe link).

Waarom is op dit moment dan toch de waterkwaliteit voor het gehele zwemseizoen afgekeurd?

Het permanent negatief zwemadvies is gebaseerd op de gemiddelde waterkwaliteit van de afgelopen vier jaar en zegt niets over de actuele waterkwaliteit. Hiervoor zijn de tweewekelijkse metingen.

Wat zijn de gevolgen van een permanent negatief zwemadvies

Het permanente negatief zwemadvies zet de omgevingsdienst onder andere in om de gemeente te stimuleren om de locatie te verbeteren. Als er aantoonbare maatregelen zijn genomen die ervoor zorgen dat de waterkwaliteit het hele zwemseizoen goed blijft kan de omgevingsdienst de resultaten ‘resetten’. Waardoor (slechte) resultaten voorgaande jaren geen invloed meer hebben op de gemiddelde waterkwaliteit.  In het slechtste geval moet een zwemwaterlocatie sluiten als de waterkwaliteit niet beter wordt.

Welke maatregelen hebben we al genomen?

In 2019 hebben wij samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland (zij zijn medeverantwoordelijk voor de waterkwaliteit in hun gebied) uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van de slechte waterkwaliteit. Uit dit onderzoek bleek dat de doorstroming van de zwemwaterlocatie te laag is. De afgelopen jaren hebben we:

  • Een deel van de steiger weggehaald (in 2 fases, zie onderstaande luchtfoto).
  • Toiletten geplaatst.

Welke maatregelen hebben we voor het komende zwemseizoen genomen?

Helaas werd er in 2021 vier keer een overschrijding op de bacteriën in het zwemwater gemeten. De eerder genoemde maatregelen hielpen niet voldoende. Om te voorkomen dat de zwemlocatie moet sluiten, is gezamenlijk besloten om adviesbureau Arcadis in te schakelen, om mogelijke oplossingen verder te onderzoeken.   

Plaatsen pomp met persleiding

Als resultaat van bovenvermeld onderzoek om de doorstroming van het water te verbeteren, is er een pomp geplaatst die vers water aanzuigt vanaf de gemeentevaart aan de noordzijde van het Meijepark. De pomp spoelt het water in de zwemzone door (zie foto). Door het in beweging brengen van het water in de zwemzone wordt voorkomen dat het water (te) lang stilstaat en bacteriën zich ophopen. In afwachting van nieuwe metingen blijft de pomp voorlopig op deze plek liggen, wanneer nodig kan deze worden verschoven.