Op vrijdag 17 juni bezocht wethouder Ines de Ridder de Nieuwkoopse Plassen. Samen met leerlingen van basisschool de Veenvogel uit Nieuwveen deed zij onderzoek naar de waterkwaliteit in het gebied. Dit in het kader van de ‘Waterdagen’, een gezamenlijk programma van Natuurmonumenten en de gemeente. De wethouder blikt tevreden terug: “De Nieuwkoopse Plassen zijn enorm belangrijk voor onze gemeente, niet alleen om op te recreëren, maar ook vanwege de natuur die we met elkaar moeten beschermen. Tijdens de Waterdagen leren kinderen spelenderwijs meer over dit mooie en belangrijke gebied in onze gemeente.“

Waterdagen
De Waterdagen is een programma dat jaarlijks de groepen 7/8 van basisscholen uit alle kernen van de gemeente Nieuwkoop uitnodigt om de Nieuwkoopse Plassen op te gaan. Met hun klas varen ze het gebied in om gewapend met een zoekkaart, schepnetje en loeppotje op zoek te gaan naar alle plantjes en dieren die er in het water voorkomen. Boswachter Juriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten: “Veel planten en beestjes vind je in iedere sloot, maar er zijn er bij die alleen in echt schoon water voorkomen. Denk daarbij aan het schrijvertje of verschillende kranswieren. De scholieren gaan op zoek naar die soorten en controleren daarmee de waterkwaliteit in het gebied.”

Trots
De leerlingen nemen het gebied onder de loep, en vinden deze bijzondere soorten. De wethouder is blij met het resultaat. “Als ware onderzoekers stappen de leerlingen aan boord om te ontdekken, welke dieren en planten er allemaal in het gebied leven en hoe belangrijk schoon water is voor de natuur en voor de gezondheid van mensen.”

Waardevol
In totaal doen er dit jaar 526 leerlingen mee met de Waterdagen, van in totaal 10 basisscholen uit de gemeente Nieuwkoop. Lerares Hester de Ruiter van groep 7 van de Veenvogel in Nieuwveen vindt de Waterdagen zeer waardevol. “Al jaren gaan wij mee tijdens de waterdagen. Ik kan zelf in de klas uitleggen wat het belang van schoon water is, maar het is veel leerzamer wanneer mijn leerlingen dit zelf op het water gaan onderzoeken. En los van de waterkwaliteit leren ze ook over de otter, de geschiedenis van het gebied en alle vogels die hier voorkomen. Dit vergeten ze hun leven niet.“

Watersafari
De Waterdagen zijn achter de rug, maar iedere woensdag varen de boswachters uit om kinderen en hun ouders het gebied in te gaan. Tijdens deze Watersafari van OERRR ga je op zoek naar alle dieren en planten die leven in de Nieuwkoopse Plassen. Aanmelden hiervoor kan via www.natuurmonumenten.nl/agenda.