Vrijwilligersprijs

Wie verdient het om beloond te worden voor zijn of haar vrijwillige werkzaamheden? Draag deze voor voor de Jeugd- of Vrijwilligersprijs. 

In de gemeente Nieuwkoop reiken we tijdens de Nieuwjaarsontmoeting elk jaar de Jeugd- en Vrijwilligersprijs uit. Met deze prijzen spreken we onze waardering uit voor de duizenden Nieuwkoopse vrijwilligers, jong en oud(er), die er samen voor zorgen dat alle verenigingen en organisaties in de gemeente Nieuwkoop blijven draaien.

Of het nu de lijnrechter bij de voetbal is, de leider van de Kabouters bij de scouting, de koffiedame in de kerk of de buurman die al jarenlang boodschappen doet voor zijn zieke buur; het zijn allemaal vrijwilligers die iets bijdragen aan de maatschappij.

Jeugdvrijwilligersprijs

De Jeugdvrijwilligersprijs reiken we ieder jaar uit aan een jonge enthousiaste vrijwilliger (tot 21 jaar) die veel doet voor de samenleving en ook leeftijdsgenoten weet te motiveren tot vrijwilligerswerk. 

Het Comité Vrijwilligersprijs Nieuwkoop roept iedereen op kandidaten voor te dragen. Juist uw waardering is vaak de stimulans om door te gaan met het mooie vrijwilligerswerk. Aan het einde van het jaar bekijkt het comité alle aanmeldingen en doet een aanbeveling bij het college van burgemeester en wethouders. 

Prijsuitreiking

Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting worden beide prijzen uitgereikt. De uitreiking is niet alleen een diepe buiging voor de winnaars, de uitreiking is een buiging voor alle vrijwilligers in de gemeente Nieuwkoop. 

Personen die al eerder aangemeld zijn voor één van deze prijzen, maar niet zijn verkozen, kunnen een ander jaar weer aangemeld worden voor de Vrijwilligersprijzen.

Online een (jeugd) vrijwilliger aanmelden voor de vrijwilligersprijs

Aanmelden kan tot en met 30 oktober 2023.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Nieuwkoop heeft een VNG vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Informatie over de verzekering en het schadeformulier zijn te vinden op de website van Centraal Beheer.

Heeft u gevonden wat u zocht?