Schiphol 

De landende en stijgende vliegtuigen op Schiphol hebben effect op de leefomgeving van de gemeente Nieuwkoop zowel overdag als in de nacht.  

Beleidsregel Wonen & Vliegen

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 11 mei 2017 de beleidsregel Wonen & Vliegen (nieuwbouw binnen 20 Ke contouren en LIB 4) vastgesteld. De beleidsregel is in werking sinds vrijdag 26 mei 2017. Met deze beleidsregel leggen wij als gemeente vast op welke wijze wij ‘rekenschap’ geven in ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen, over bijvoorbeeld geluidsbelasting van nieuwe woningen en indien nodig maatregelen om het geluidsniveau binnen de woning te verminderen. In de toelichting van het ruimtelijke plan, bestemmingsplan, is extra aandacht bij de afweging van de belangen die met de beoogde woningbouw zijn gemoeid binnen 20 Ke contour. Er worden afwegingen gemaakt in de toelichting waarbij lokale leefbaarheid en vitaliteit een belangrijke rol spelen.

Het college neemt een actievere rol op zich bij makelaars en projectontwikkelaars, door bijvoorbeeld een kettingbeding op te nemen bij nieuwbouwwoningen als er sprake is van gemeentegronden en zal zich inzetten om nieuwe bewoners proactief te informeren over te verwachten geluidhinder binnen 20 Ke contour.

Meer informatie

Wil je meer informatie over vliegtuiglawaai? Kijk dan op de website van de Omgevingsdienst(externe link).

Overig

Als u een woning gaat kopen of huren kunt u op basis van de postcode nazoeken hoeveel geluidhinder van vliegverkeer er te verwachten is. U kunt dit doen op de BAS-website(externe link).

Op maandag 8 januari 2018 heeft minister van Nieuwenhuizen-Wijbenga (IenW) de mobiele applicatie OmgevingsInfoSchiphol gelanceerd. Met de app(externe link) kan iedereen van Schiphol via smartphone, tablet of computer informatie over het actuele vliegverkeer rond Schiphol raadplegen. De app bestaat uit verschillende informatieve onderdelen. Nieuw onderdeel is de informatie over het actuele baangebruik op Schiphol. Met de app kan worden geraadpleegd welke banen op dit moment worden ingezet en waarom.

Informatie over het actuele vliegverkeer rond Schiphol werd al getoond op de website Vliegverkeer InZicht en is nu geïntegreerd in de app(externe link), zodat dit ook mobiel is te raadplegen. Dit onderdeel van de app toont informatie over individuele vluchten, zoals de gevolgde luchtverkeersweg, actuele vlieghoogte en vliegsnelheid, details over de vliegtuigen, de bestemming van het vliegtuig en informatie over de luchtvaartmaatschappij.

Met de app kan de gebruiker ook informatie opvragen over het vliegverkeer op een specifieke locatie, zoals de eigen woonplek of beoogde toekomstige woonplek. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook mogelijk het aantal vliegtuigen dat overvliegt en de gemiddelde vlieghoogte van vliegtuigen op die specifieke locatie te vinden.

De app is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen bewoners, bestuurders, luchtvaartsector en het Rijk in de Omgevingsraad Schiphol. Het is het resultaat van de afspraak tussen deze partijen om informatievoorziening en dienstverlening voor omwonenden van Schiphol te bundelen en samen te brengen op één plek.

Heeft u gevonden wat u zocht?