Geluidseffecten

Het vliegverkeer rondom Schiphol veroorzaakt geluidshinder in onze regio.

U heeft een vraag of klacht over Schiphol

Breng een bezoek aan BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(externe link). Dit is de plek voor vragen en klachten over vliegverkeer van  Schiphol. BAS is telefonisch bereikbaar op 020-6015555 en registreert klachten, maar kan zelf geen actie ondernemen. De verzamelde klachten worden ieder kwartaal besproken met betrokken partijen. Klachten over vliegtuiggeluid kunt u binnen tien dagen nadat de overlast is ondervonden, melden.

Wat doet de gemeente?

Gemeente Nieuwkoop is lid van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), www.omgevingsraadschiphol.nl(externe link). Dit is een wettelijk adviesorgaan, dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu adviseert over geluidshinder rond Schiphol. Ook bewonersgroeperingen kunnen lid worden van de ORS. De gemeente maakt deel uit van het Cluster Groene Hart, samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk. De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden.

Een ander overleg is de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Hierin overleggen circa veertig gemeenten en vier provincies over de ontwikkeling van Schiphol. De BRS vertegenwoordigt de overheden in de ORS, waar onderhandelingen plaatsvinden over de groei van Schiphol en de mogelijkheden voor hinderbeperking.

De gemeenten in onze regio werken samen om de geluidhinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken. De Omgevingsdienst West-Holland ondersteunt de gemeenten bij de gezamenlijke vergaderingen en activiteiten, zoals geluidmetingen. Zij maken ook jaarlijks rapportages van vliegtuiglawaai in de regio.

Beleidsregel Wonen & Vliegen

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 11 mei 2017 de beleidsregel Wonen & Vliegen (nieuwbouw binnen 20 Ke contouren en LIB 4) vastgesteld. De beleidsregel is in werking sinds vrijdag 26 mei 2017. Met deze beleidsregel leggen wij als gemeente vast op welke wijze wij ‘rekenschap’ geven in ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen, over bijvoorbeeld geluidsbelasting van nieuwe woningen en indien nodig maatregelen om het geluidsniveau binnen de woning te verminderen. In de toelichting van het ruimtelijke plan, bestemmingsplan, is extra aandacht bij de afweging van de belangen die met de beoogde woningbouw zijn gemoeid binnen 20 Ke contour. Er worden afwegingen gemaakt in de toelichting waarbij lokale leefbaarheid en vitaliteit een belangrijke rol spelen.

Het college neemt een actievere rol op zich bij makelaars en projectontwikkelaars, door bijvoorbeeld een kettingbeding op te nemen bij nieuwbouwwoningen als er sprake is van gemeentegronden en zal zich inzetten om nieuwe bewoners proactief te informeren over te verwachten geluidhinder binnen 20 Ke contour.

Live informatie

U kunt de geluidsniveaus van het vliegverkeer live volgen via de site van Sensornet(externe link). Op dit moment staan meetpunten in Kaag en Braassem, Leiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen. De rapportages zijn openbaar. Ook Schiphol heeft een eigen geluidmeetnet (NOMOS)(externe link).

Via Vliegverkeer in Zicht(externe link) van BAS kunt u meekijken met de vliegbewegingen boven Nederland en Europa. Actuele informatie over baan- en routegebruik en geluidsmetingen staat ook op BAS(externe link).

Als u een woning gaat kopen of huren kunt u op basis van de postcode nazoeken hoeveel geluidhinder van vliegverkeer er te verwachten is. U kunt dit doen op de BAS-website(externe link).

Op maandag 8 januari 2018 heeft minister van Nieuwenhuizen-Wijbenga (IenW) de mobiele applicatie OmgevingsInfoSchiphol gelanceerd. Met de app(externe link) kan iedereen van Schiphol via smartphone, tablet of computer informatie over het actuele vliegverkeer rond Schiphol raadplegen. De app bestaat uit verschillende informatieve onderdelen. Nieuw onderdeel is de informatie over het actuele baangebruik op Schiphol. Met de app kan worden geraadpleegd welke banen op dit moment worden ingezet en waarom.

Informatie over het actuele vliegverkeer rond Schiphol werd al getoond op de website Vliegverkeer InZicht en is nu geïntegreerd in de app(externe link), zodat dit ook mobiel is te raadplegen. Dit onderdeel van de app toont informatie over individuele vluchten, zoals de gevolgde luchtverkeersweg, actuele vlieghoogte en vliegsnelheid, details over de vliegtuigen, de bestemming van het vliegtuig en informatie over de luchtvaartmaatschappij.

Met de app kan de gebruiker ook informatie opvragen over het vliegverkeer op een specifieke locatie, zoals de eigen woonplek of beoogde toekomstige woonplek. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook mogelijk het aantal vliegtuigen dat overvliegt en de gemiddelde vlieghoogte van vliegtuigen op die specifieke locatie te vinden.

De app is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen bewoners, bestuurders, luchtvaartsector en het Rijk in de Omgevingsraad Schiphol. Het is het resultaat van de afspraak tussen deze partijen om informatievoorziening en dienstverlening voor omwonenden van Schiphol te bundelen en samen te brengen op één plek.

Heeft u gevonden wat u zocht?