Op 15 maart vonden de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen plaats. De gemeente doet mee aan het experiment 'centraal tellen van de stembiljetten', waarbij er direct na sluiting van de stemming (21.00 uur) in het stemlokaal alleen op partijniveau werd geteld.

Openbare zitting

Het gemeentelijk stembureau houdt op donderdag 16 maart vanaf 09.00 uur een openbare zitting op de gemeentewerf (Ampèrestraat 4, Nieuwveen). Hier worden alle stemmen op kandidaat niveau geteld. Dit betekent dat alle stemmen van alle stembureaus per kandidaat worden geteld, waarna we de uitslag bekend maken. Bekijk alle processen-verbaal in de bijlagen.

Opkomst 2023

In de gemeente konden 22845 inwoners hun stem uitbrengen tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten, 14555 inwoners deden dit ook. Dat is een opkomstpercentage van 64%.

Tijdens de Waterschapsverkiezingen konden 23829 hun stem uitbrengen,  14194 inwoners deden dit ook. Dat is een opkomstpercentage van 59,57%. 

De processen-verbaal van de stembureaus (model N 10-2)

De bijlagen van het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau met de uitslag per stembureau