Toegankelijkheidsverklaring

Iedereen moet de informatie op onze websites gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan de vastgestelde normen.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

www.nieuwkoop.nl is in 2022 onderzocht. Op basis van dit onderzoek is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld. De toegankelijkheidsverklaring van nieuwkoop.nl is opgenomen in het "centrale register van toegankelijkheidsverklaringen".

De status van deze website is:

B- Voldoet gedeeltelijk

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u de volledige verklaring lezen in het register.

Status toegankelijkheidslabel van www.nieuwkoop.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Pdf-bestanden

Niet alle pdf bestanden op onze website voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Wij streven ernaar de informatie uit de pdf-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden. 

Heeft u problemen met het lezen van een pdf bestand? Laat het ons weten door te mailen naar communicatie@nieuwkoop.nl. Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie op een passende manier kunnen aanbieden.

Andere websites

De volgende websites vallen ook onder verantwoordelijkheid van de gemeente Nieuwkoop. Deze websites zijn ook in 2022 getoetst op toegankelijkheid.

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Vragen

Is er, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via communicatie@nieuwkoop.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.