Op de locatie Teylerspark fase II in Nieuwveen komen circa 61 koopwoningen voor jongeren en starters. Zo bieden we jongeren en starters de kans om een betaalbare woning in de gemeente kopen.  

Locatie 

De locatie ligt ten westen van Teylerspark fase I en ten noorden van de Schilkerweg. Het plangebied is aangegeven met een rode lijn (zie kaart hieronder). De rode lijn op de kaart markeert het gebied waarbinnen er gebouwd mag worden. Buiten de rode lijn is geen bebouwing mogelijk, maar kunnen er wel parkeerplaatsen worden aangelegd. Verder wordt in het gebied buiten de rode lijn (richting de Schilkerweg) een Park ontwikkeld. 

Stedenbouwkundig plan 

Een eerste belangrijke stap is het maken van een stedenbouwkundig plan. In dit plan staat onder andere waar de bebouwing moet komen, waar er parkeerplaatsen komen en wat voor woningtypen er komen. Begin dit jaar konden inwoners meedenken over drie varianten voor dit plan. Op basis hiervan is een nieuwe variant gemaakt. De gemeenteraad heeft op 8 juli jl. ingestemd met dit stedenbouwkundig plan (hieronder te downloaden). Het gaat voor deze locatie onder andere over appartementen, tiny houses, rug aan rug woningen, en tweelaagse rijwoningen.   

Vervolg  

Doordat het stedenbouwkundig plan definitief is vastgesteld starten we met de volgende fase van de ontwikkeling waaronder de inrichting van het Park en het maken van een bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat waarvoor de grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden. Het maken van een bestemmingsplan duurt ongeveer een half jaar tot een jaar. Inschrijven voor deze woningen is nu nog niet mogelijk. Wij houden u hiervan op de hoogte via de gemeentelijke communicatiekanalen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?