Stembiljetten tekort
In een aantal gemeenten in Nederland waren er in de loop van de verkiezingsdag stembiljetten tekort, zo ook in gemeente Nieuwkoop. In onze gemeente hebben we bij een aantal stembureaus helaas ook te maken gehad met een (tijdelijk) tekort aan stembiljetten.
Er zijn met spoed stembiljetten herverdeeld en bijbesteld. Meerdere gemeenten moesten stemformulieren bijbestellen, waardoor men het gevraagde aantal extra stembiljetten voor het hoogheemraadschap van Rijnland niet kon leveren. Daarnaast is er met man en macht gewerkt om deze stembiljetten met grote spoed over te laten komen vanuit twee buurgemeenten. Alle kiezers die tot 21.00 uur in de rij zijn aangesloten, zijn conform de kieswet, nog tot de stemming toegelaten ook na 21.00 uur. Dat betekent dat het geduld van een aantal kiezers op de betreffende stembureaus tot onze spijt op de proef is gesteld, maar dat de meeste inwoners die tijdig in de rij stonden de kans kregen om alsnog hun stem uit te brengen. Op enkele stembureaus is het uiteindelijk niet gelukt om nog extra stembiljetten voor het hoogheemraadschap van Rijnland ter plaatse te krijgen. Dat is zeer kwalijk. Wij betreuren de gang van zaken zeer. Uiteraard wordt dit grondig geëvalueerd om herhaling in de toekomst te voorkomen. Of de verkiezingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland geldig zijn, wordt bepaald door het hoogheemraadschap van Rijnland.

Heeft u uw stem voor het hoogheemraadschap van Rijnland niet kunnen uitbrengen? Dan kunt u tot uiterlijk 21 maart 15.00 uur bezwaar maken via: https://www.rijnland.net/waterschapsverkiezingen-15-maart-2023/maak-een-melding-over-de-verkiezingen-2023/(externe link)