Wij vinden buitenspelen superbelangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek als mentaal. Om de kwaliteit van de speelplaatsen op peil te houden, hebben we het beleids- en beheerplan Spelen 2021-2025. Zo zorgen we ervoor dat kinderen in onze gemeente kunnen blijven buitenspelen.

We stimuleren een gezonde en actieve leefstijl voor iedereen, in een veilige en aangename omgeving met voorzieningen die uitdagend en voor iedereen toegankelijk zijn. Een leven lang spelen en bewegen. Dit doen we door de buitenruimte veilig, toegankelijk en uitnodigend in te richten. Spelen, sporten en bewegen hebben positieve effecten op onze gezondheid en welzijn. Dit moet mogelijk zijn voor iedere inwoner in elke levensfase.

Er zijn 458 speel- en sporttoestellen verdeeld over 118 speelplekken. U kunt alle locaties bekijken op de buitenspeelkaart. Door in te zoomen op de kaart kunt u alle locaties in uw buurt bekijken! 

Kapot speeltoestel

Is er iets kapot aan een speeltoestel? Geef het aan ons door via Verbeterdebuurt

Renovaties

In het beheerplan Spelen 2021-2025 staat wanneer we iedere speelplek vernieuwen. Dit doen wij altijd in overleg met de buurt. Wij vragen de buurt om mee te denken over de herinrichting.