Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor een aansluiting op het openbare riool vanaf de perceelgrens. Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? Dan vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente. De gemeente verzorgt, op kosten van de aanvrager, de aansluiting tot aan de perceelgrens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Online rioolaansluiting aanvragen 

Rioolverstopping

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdrioolstelsel en dus ook voor verstoppingen, stank en verzakkingen van de weg als gevolg van bijvoorbeeld een kapotte rioleringsbuis. U bent als bewoner verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen perceel. Bij huurwoningen komt het voor dat de verhuurder de problemen oplost. Informeer hiernaar bij uw verhuurder. Om onnodige kosten te voorkomen adviseren wij u de volgende procedure bij rioolverstoppingen te hanteren.

Plaats verstopping

Om te bepalen of de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering of op uw eigen terrein zit, moet de riolering ter hoogte van de erfgrens open. Dit kan meestal via het aanwezige ontstoppingsstuk. Dit zit bij vrijwel iedere woning op particuliere grond, nabij de openbare weg. Het opgraven van het ontstoppingsputje kunt u zelf doen of u schakelt hiervoor een bedrijf in. Indien u niet weet waar het ontstoppingsstuk zit, kunt u contact opnemen met de gemeente. Soms beschikken wij over tekeningen waar dit ontstoppingsputje op staat. Indien er geen ontstoppingsputje is, moet de leiding nabij de perceelgrens opgegraven worden. De kosten die u maakt voor het laten opgraven van het ontstoppingsstuk zijn voor uw rekening, ook als later blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk deel zit.

Ontstoppingsstuk leeg of vol

Als het ontstoppingsputje of de leiding (bijna) droog staat, betekent dit dat de verstopping op uw eigen terrein of in uw woning zit. Als u eigenaar bent van uw woning bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met een ontstoppingsbedrijf. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Huurt u de woning? Neem dan contact op met de verhuurder.

Als het ontstoppingsstuk vol water staat, waarschuw dan direct de gemeente via 14 0172 (tijdens kantooruren) of 0172 521188 (buiten kantooruren). De verstopping zit dan namelijk in het gemeentelijk riool. De gemeente verhelpt, na controle, de verstopping snel en kosteloos.

Bij het niet volgen van deze procedure neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid voor herstel. Ook betaalt de gemeente geen factuur van de door de bewoners ingeschakelde ontstoppingsbedrijven. Dus, de kosten van het opgraven, controleren en het herstel van eventueel boven het ontstoppingsputje aangebrachte bestrating op eigen terrein komen volledig voor rekening van de betreffende bewoner, indien niet voldaan is aan deze procedure. Ook als achteraf blijkt dat er sprake was van een verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering vergoeden wij gemaakte kosten niet.

Klimaatstresstesten gemeente Nieuwkoop

Door de opwarming van de aarde verandert het klimaat. Het KNMI voorspelt dat we in Nederland vaker te maken krijgen met regen en extreme neerslag. Maar ook met stijgende temperaturen, langere periodes van droogte, meer hittegolven en een stijging van de zeespiegel. Door de lage ligging, bodemdaling en veel verstedelijking in het westen van Nederland zijn we bijzonder gevoelig voor klimaatsverandering. Vooral in het bebouwd gebied.

Het veranderende klimaat zorgt dat we onze gemeente anders moeten inrichten. Het aanpassen aan klimaatverandering heet ook wel ‘klimaatadaptatie.’ De eerste stap is het in kaart brengen van kwetsbare locaties op het gebied van wateroverlast, hittestress en droogte. Dit hebben we gedaan door een klimaatstresstest. Samen met adviesbureau Tauw is er een Storymap gemaakt die het verhaal vertelt van de uitgevoerde klimaatstresstesten. Op deze manier zijn de resultaten van de stresstesten op een gemakkelijke manier in beeld gebracht.

Heeft u gevonden wat u zocht?