Het centrumplan Nieuwkoop heeft tot doel het centrum van Nieuwkoop aantrekkelijk en levendig te maken. Om dit te realiseren heeft een aantal werkgroepen onder coördinatie van een regiegroep het centrumplan Nieuwkoop opgesteld.

Een onderdeel van het centrumplan is de ontwikkeling van het Reghthuysplein tot een plek waar iedereen graag wil zijn. Dit betekent onder andere minder parkeren en meer terras, kunst, groen en activiteiten. Als eerste wijzigt het parkeren.

  • In de Dorpsstraat wordt het gebied met kort parkeren (maximaal 2 uur) verlengd van het Reghthuys naar de Hollandsche Leeuw. De parkeerplaatsen zijn herkenbaar aan de blauwe lijnen.
  • Er zijn minder parkeerplaatsen op het Reghthuysplein. De parkeerplaatsen die overblijven zijn aangegeven met een blauwe lijn, ook hier is het kort parkeren.
  • Op het Reghthuysplein is éénrichtingsverkeer.
  • Op het Reghthuysplein en in de Dorpsstraat vanaf De Mandarin tot de Hollandsche Leeuw is parkeren uitsluitend mogelijk in de aangegeven vakken met gebruik van een parkeerschijf.
  • Borden bij de overgang Zuideinde naar de Dorpsstraat en Noordenseweg naar de Dorpsstraat verwijzen naar de Achterweg voor ’Parkeren centrum’.
  • Het hele parkeerterrein aan de Achterweg wordt lang parkeren. Een parkeerschijf is hier niet meer nodig.

Vanaf 1 oktober zijn alle werkzaamheden gereed en gaat het nieuwe parkeerbeleid in werking. Een mooie stap op weg naar een aantrekkelijk en levendig centrum van Nieuwkoop.