Op 15 maart 2023 mogen we naar de stembus voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. 

Provinciale Statenverkiezingen

Bij de Provinciale Statenverkiezingen worden leden van de Provinciale staten verkozen. De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van de provincies, waarvan het aantal leden afhankelijk is van het aantal inwoners per provincie. Deze leden kunnen per provincie worden verkozen. In Zuid-Holland zijn dit 55 Statenleden.

De Provinciale Staten regelen veel in onze provincie. Stemmen is dan ook belangrijk! Zo wordt er besloten waar woningen, wegen en natuurgebieden komen. Ook het regelen van bussen en plekken van bushaltes is een belangrijke taak. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Provincie Zuid-Holland.(externe link)

Waterschapsverkiezingen

In Nederland zijn er 21 waterschappen die zorgen voor schoon en voldoende water. Ook zorgen ze ervoor dat Nederland niet overstroomt. Waterschappen houden zich bezig met de vraag hoe overstromingen voorkomen kunnen worden, maar bijvoorbeeld ook hoe we het rioolwater schoon kunnen houden. Tijdens de verkiezingen kan men een stem uitbrengen op een kandidaat naar keuze. Zo wordt er bepaald wie er in het bestuur van het waterschap in jouw gebied komt. In gemeente Nieuwkoop hebben we te maken met drie waterschappen: Hoogheemraadschap van Rijnland(externe link), Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden(externe link) en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht(externe link).