Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. De scholen in de gemeente bieden alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs. Als ouder/verzorger van een leerling met een ondersteuningsbehoefte kunt u hierover in gesprek gaan met de school. Als u nog meer vragen heeft, kunt u terecht bij het Samenwerkingsverband.

Vragen over het Primair Onderwijs kunt u stellen aan het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Rijnstreek. https://www.swvrijnstreek.nl/. (externe link) Als u hierover nog meer vragen heeft, kunt u deze stellen bij het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband VO Midden Holland en Rijnstreek. www.swv-vo-mhr.nl(externe link) of via onderwijsloket@swv-vo-mhr.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?