U kunt om verschillende redenen tijdelijk opvang nodig hebben. Zo kunt u dakloos raken of is het niet veilig thuis.  

Opvang

Kunt u niet zelf aan vaste woonruimte komen? Bent u daarom (dreigend) dakloos of heeft u geen vaste verblijfplaats? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor opvang.

Opvang is een tijdelijke woonplek waar u hulp krijgt in uw zoektocht naar huisvesting voor langere tijd. De Binnenvest biedt deze hulp. Samen met u kijken zij wat de meest geschikte manier is om weer (eigen) woonruimte te krijgen.  

U kunt contact opnemen met Tom in de buurt voor meer informatie over Opvang of om een indicatie aan te vragen. Tom in de buurt voert dan eerst een intakegesprek met u om te kijken of Opvang inderdaad het beste past bij uw behoefte. Vervolgens brengen zij u in contact met Stichting De Binnenvest. Tom in de buurt is te bereiken via de chatfunctie op de website www.tomindebuurt.nl of via telefoonnummer 088- 900 45 67.

Briefadres 

Heeft u geen vaste verblijfplaats en kunt u daardoor geen post ontvangen? Of heeft u vragen over tijdelijke opvang of het aanvragen van een briefadres? Dan kunt u hiervoor terecht bij Tom in de Buurt via www.tomindebuurt.nl of via telefoonnummer 088 900 4567.

Inloop

Vanaf 1 januari 2024 kunt u voor vragen over dak- en thuisloosheid in de even weken op donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur binnenlopen bij het inloopspreekuur van Tom in de Buurt. Dat is in het gemeentehuis in Nieuwveen, Teylersplein 1.

Ook kunt u binnenlopen bij Open Venster, Prins Bernhardlaan 8A in Alphen aan den Rijn. Het inloophuis is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open van 14.00 tot 16.00 uur. Er is een maatschappelijk werker aanwezig met wie u in gesprek kunt.

Voor meer informatie over Inloophuis Het Open Venster kijkt u op de website. Bellen of mailen kan ook via 0172-491990 of info@inloophuis-hetopenvenster.nl.   

Crisis 

Crisisopvang is voor mensen die direct onderdak nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis of een onveilige thuissituatie. Bent u in gevaar? Neem geen risico en bel 112. 

Wanneer u met spoed uw huis moet verlaten of niet meer veilig thuis kunt wonen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met De Binnenvest. Samen met een medewerker bespreekt u welke opvang voor u het beste is. Buiten kantooruren kunt u bellen met de crisisdienst van Kwadraad. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 900 4000. Voor meer informatie kijkt u op www.kwadraad.nl

De Binnenvest biedt crisisopvang in opvangwoningen die zijn verspreid over de regio Zuid-Holland Noord. Crisisopvang duurt maximaal drie maanden. Daarbij krijgt u hulp van een woonmaatschappelijk werker en persoonlijk begeleider van De Binnenvest. Verder werken zij nauw samen met de hulp- en dienstverleners die al bij u zijn betrokken.  

Telling dak- en thuislozen

In april brengen we het aantal dak- en thuisloze mensen in beeld en hun leefsituatie. Dit is nodig om betere ondersteuning te bieden. Het gaat niet alleen om mensen die op straat of in de opvang slapen, maar ook bijvoorbeeld om mensen die noodgedwongen in een bedrijfspand of hun auto slapen, of 'bankhoppen' bij verschillende familieleden en vrienden. Ook andere maatschappelijke organisaties tellen mee. Dit zijn bijvoorbeeld Tom in de buurt, Stichting de Binnenvest, het Serviceplein voor werk en inkomen in Alphen aan den Rijn en woningcorporaties. Verkeert u in een vergelijkbare situatie, en wilt u niet worden geteld? Geef dit dan aan bij uw casemanager van de organisatie waarvan u ondersteuning krijgt.  

Huiselijk geweld

Heeft u gevonden wat u zocht?