U kunt om verschillende redenen tijdelijk opvang nodig hebben. Zo kunt u dakloos raken of is het niet veilig thuis.  

Opvang

Kunt u niet zelf aan vaste woonruimte komen? Bent u daarom (dreigend) dakloos of heeft u geen vaste verblijfplaats? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor opvang. 

Opvang is een tijdelijke woonplek waar u hulp krijgt in uw zoektocht naar huisvesting voor langere tijd.  De Binnenvest biedt deze hulp.  Samen met u kijken zij wat de meest geschikte manier is om weer (eigen) woonruimte te krijgen.   

U kunt contact opnemen met Tom in de buurt voor meer informatie over Opvang of om een indicatie aan te vragen. Tom in de buurt voert dan eerst een intakegesprek met u om te kijken of Opvang inderdaad het beste past bij uw behoefte. Vervolgens brengen zij u in contact met Stichting De Binnenvest. Tom in de buurt is te bereiken via de chatfunctie op de website www.tomindebuurt.nl of via telefoonnummer 088- 900 45 67. 

Briefadres 

Heeft u geen vaste woonplaats en kunt u daardoor geen post ontvangen? Neem dan contact op met Inloophuis Het Open Venster. U kunt hier hulp krijgen als u een briefadres bij het gemeentehuis heeft of daarvoor in aanmerking wil komen. Hieronder leest u meer over de inlooptijden.  

Inloophuis Het Open Venster

In Alphen aan den Rijn kunnen dakloze inwoners, mensen met een verslaving en eenzame mensen terecht bij Inloophuis Het Open Venster. Het inloophuis is elke dag minimaal open van 14.00 tot 17.00. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag is het zelfs mogelijk om te blijven eten en is het Inloophuis open tot 19.00 uur.  's Middags is een maatschappelijk werker aanwezig met wie u in gesprek kunt. 

Voor meer informatie over Inloophuis Het Open Venster kijkt u op de website(externe link). Bellen of mailen kan ook via 0172-491990 of info@inloophuis-hetopenvenster.nl.   

Crisis 

Crisisopvang is voor mensen die direct onderdak nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis of een onveilige thuissituatie. Bent u in gevaar? Neem geen risico en bel 112. 

Wanneer u met spoed uw huis moet verlaten of niet meer veilig thuis kunt wonen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met De Binnenvest. Samen met een medewerker bespreekt u welke opvang voor u het beste is. Buiten kantooruren kunt u bellen met de crisisdienst van Kwadraad. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 900 40 00. Voor meer informatie kijkt u op www.kwadraad.nl(externe link).  

De Binnenvest biedt crisisopvang in opvangwoningen die zijn verspreid over de regio Zuid-Holland Noord. Crisisopvang duurt maximaal drie maanden. Daarbij krijgt u hulp van een woonmaatschappelijk werker en persoonlijk begeleider van De Binnenvest. Verder werken zij nauw samen met de hulp- en dienstverleners die al bij u zijn betrokken.  

Huiselijk geweld

Loopt de situatie thuis uit de hand? Ga dan naar uw huisarts of naar Kwadraad maatschappelijk werk. Samen bekijkt u de situatie en zoekt u een oplossing. 

Is het thuis niet meer veilig, bijvoorbeeld vanwege mishandeling? Bel dan naar Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk. 

Indien nodig zorgt Veilig Thuis voor opvang. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kinderen mogen mee. Doe ook aangifte bij de politie. Bent u in gevaar? Neem dan geen risico en bel 112. 

Voor meer informatie over Veilig Thuis kijkt u op www.veiligthuis.nl(externe link) of belt u naar 0800 20 00 (gratis).  

Heeft u gevonden wat u zocht?