U kunt om verschillende redenen tijdelijk opvang nodig hebben. Zo kunt u dakloos raken of is het niet veilig thuis.

Stichting De Binnenvest

Stichting De Binnenvest kan helpen als u dakloos wordt of dreigt te worden. Zij bieden opvang en helpen woonruimte te vinden. In de dag- en nachtopvang in Leiden is een plek waar u een bed kunt krijgen wanneer u acuut dakloos bent. U kunt daar douchen, uw kleren wassen, ’s ochtends ontbijten en ’s avonds een warme maaltijd eten. U kunt hier een tijdelijk adres krijgen. Dit heet ook wel 24-uursopvang. Begeleiders helpen u om een stabiel leven op te bouwen.

Wanneer u opvang nodig heeft voor langere tijd, kunt u vanuit de opvang doorstromen naar een tussenvoorziening en daar een tijdelijk adres krijgen. Het is de bedoeling dat u hierna weer zelfstandig gaat wonen, eventueel eerst nog met begeleiding. De persoonlijk begeleider van De Binnenvest richt zich op praktische, sociale en persoonlijke zaken. De Binnenvest werkt vanuit Krachtwerk. Zij bespreken met u zelf kunt en waar u nog hulp bij nodig heeft.

Elke dinsdag van 09.00 tot 11.00 is er een medewerker van De Binnenvest aanwezig in het gemeentehuis in Nieuwveen. U kunt hier hulp krijgen als u een briefadres bij het gemeentehuis heeft of daarvoor in aanmerking wilt komen.

Voor meer informatie over De Binnenvest en het adres van de centrale opvang kijkt u op www.debinnenvest.nl(externe link) of belt u naar 071-5166100. 

Inloophuis Het Open Venster

In Alphen aan den Rijn kunnen dakloze inwoners, mensen met een verslaving en eenzame mensen terecht bij Inloophuis Het Open Venster. Het inloophuis is elke dag minimaal open van 14.00 tot 17.00. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag is het zelfs mogelijk om te blijven eten en is het Inloophuis open tot 19.00 uur.  Via de gemeente kunt u aangeven dat u Het Open Venster ook als postadres wilt gebruiken en 's middags is een maatschappelijk werker aanwezig met wie u in gesprek kunt.

Voor meer informatie over Inloophuis Het Open Venster kijkt u op www.inloophuis-hetopenvenster.nl(externe link).  Bellen of mailen kan ook via 0172-491990 of info@inloophuis-hetopenvenster.nl

Crisis

Crisisopvang is voor mensen die direct onderdak nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis of een onveilige thuissituatie. Bent u in gevaar? Neem geen risico en bel 112.

Wanneer u met spoed uw huis moet verlaten of niet meer veilig thuis kunt wonen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met De Binnenvest. Samen met een medewerker bespreekt u welke opvang voor u het beste is. Buiten kantooruren kunt u bellen met de crisisdienst van Kwadraad. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 900 40 00. Voor meer informatie kijkt u op www.kwadraad.nl(externe link).

De Binnenvest biedt crisisopvang in opvangwoningen die zijn verspreid over de regio Zuid-Holland Noord. Crisisopvang duurt maximaal drie maanden. Daarbij krijgt u hulp van een woonmaatschappelijk werker en persoonlijk begeleider van De Binnenvest. Verder werken zij nauw samen met de hulp- en dienstverleners die al bij u zijn betrokken.

Huiselijk geweld


Loopt de situatie thuis uit de hand? Ga dan naar uw huisarts of naar Kwadraad maatschappelijk werk. Samen bekijkt u de situatie en zoekt u een oplossing.

Is het thuis niet meer veilig, bijvoorbeeld vanwege mishandeling? Bel dan naar Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Indien nodig zorgt Veilig Thuis voor opvang. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kinderen mogen mee. Doe ook aangifte bij de politie. Bent u in gevaar? Neem dan geen risico en bel 112.

Voor meer informatie over Veilig Thuis kijkt u op www.veiligthuis.nl(externe link) of belt u naar 0800 20 00 (gratis).

Heeft u gevonden wat u zocht?