Onderzoek ondersteuning WMO

We willen onze ondersteuning aan inwoners continu evalueren en indien nodig verbeteren. Een onafhankelijk onderzoeksbureau vraagt inwoners naar ervaringen met deze ondersteuning. Het gaat hierbij om ondersteuning voor onder andere huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoer, begeleiding, dagbesteding, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

Speciale onderzoeksmethode  

Het onderzoek maakt gebruik van de methode ‘Omdat Ervaring Telt’. Inwoners kunnen hierbij anoniem een ervaring delen. Daarna volgen vragen waarmee de inwoners kunnen aangeven wat die ervaring voor hen betekent. Op deze manier kan iemand ook verschillende ervaringen delen door het onderzoek meerdere keren in te vullen. Inwoners kunnen het hele jaar meedoen aan het onderzoek.  

Meedoen 

Helpt u mee om onze ondersteuning te verbeteren? Uw ervaring(en) kunt u met ons delen via www.nieuwkoopvertelt.nl.