De verkeersdrukte op de Kerkweg is de afgelopen jaren toegenomen. Onder andere door de komst en uitbreiding van winkels. De huidige weginrichting is niet meer geschikt voor de hoeveelheid verkeer. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid staan onder druk op de Kerkweg.  

Ontlasten van de Kerkweg

Ingenieursbureau IV Infra heeft onderzocht hoe de Kerkweg in Ter Aar ontlast kan worden. In het onderzoek zijn drie alternatieve routes (ontsluitingsmogelijkheden) van de Oostkanaalweg naar de Kerkweg onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de derde variant de verkeersproblemen het beste oplost en toekomstbestendig is.

Variant 3 is een verbindingsweg van de Oostkanaalweg N460 (ten zuiden van Amaliahof) naar de Kerkweg en gaat vervolgens weer terug naar de Oostkanaalweg.

Verkeersonderzoek

Er is een onderzoek uitgevoerd hoe de Kerkweg kan worden ontlast. Daarbij is er rekening gehouden met de grote behoefte aan woningbouw in en rondom Ter Aar om het dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden. Meer woningen betekent ook meer verkeersbewegingen. Zowel de bestaande verkeersproblemen op de Kerkweg als de woningbouwopgave in Ter Aar vragen om een onderzoek naar alternatieve verkeersontsluitingen.  

Voorkeur uitspreken

De gemeenteraad is inmiddels geïnformeerd over deze onderzoeksresultaten. Het college vraagt de gemeenteraad om de voorkeur uit te spreken voor de derde variant. Dan ligt het allemaal nog niet vast, maar daarna kan het onderzoek gestart worden naar de uitvoering van deze plannen.  Dit bestaat onder andere uit vervolggesprekken met grondeigenaren en de provincie Zuid-Holland.