Met een ondersteuningsverklaring steunt u een partij die aan de verkiezingen meedoet. Iedere politieke partij die nog niet in het Europees Parlement zit, moet minimaal 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij.

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor partijen die willen meedoen aan de verkiezing van het Europees Parlement kan van 9 april tot en met 23 april 2024.

Hoe werkt het

  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee
  • De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen. 
  • U ondertekent het ingevulde formulier in het bijzijn van de baliemedewerker.

Lees meer over ondersteuningsverklaringen op de website van de Kiesraad.

Voorwaarden

  • De kiezer moet de Nederlandse nationaliteit hebben op het moment dat hij de ondersteuningsverklaring aflegt of de kiezer moet zich als (niet-Nederlandse) onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie geregistreerd hebben om in Nederland deel te nemen aan de Europees Parlementsverkiezing.
  • De kiezer moet in de BRP van de gemeente (als ingezetene) staan ingeschreven op het moment dat hij de ondersteuningsverklaring aflegt.
  • Op 6 juni 2024 moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn (dus geboren op of vóór 06-06-2006).
  • Degene die de ondersteuningsverklaring aflegt, mag niet zijn uitgesloten van het kiesrecht (zie categorie 13 Kiesrecht op de persoonslijst).

Aanvraag

Voor het ondertekenen van de ondersteuningsverklaring maakt u een afspraak. Bij het maken van de afspraak, kiest u voor de optie 'Verkiezingen'.

U kunt ook zonder afspraak langskomen. Het kan zijn dat u dan langer moet wachten.

Vragen?

Stuur een e-mail naar verkiezingen@nieuwkoop.nl of stel uw vraag door te bellen naar 14 0172.