Ieder jaar reikt de burgemeester voor Koningsdag diverse koninklijke onderscheidingen uit. Dit wordt de jaarlijkse Lintjesregen genoemd.

Wilt u iemand voorstellen voor de eerstvolgende lintjesregen van Koning Willem-Alexander?

Om voor een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau in aanmerking te komen moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten en belang voor de samenleving. De meeste mensen krijgen een onderscheiding in verband met vrijwilligerswerk ten bate van de samenleving. Dit werk moet men minimaal zo’n 15 jaar doen. Het gaat om onbetaald werk. Het is noodzakelijk dat de decorandus/decoranda nog op enigerlei terrein actief is op het moment van aanvragen.

Hoe dient u een aanvraag in?

Een Koninklijke onderscheiding kan met een formulier worden aangevraagd bij de burgemeester van de woonplaats van de te decoreren persoon. Dit voorstelformulier kan via deze website online worden ingevuld en de ondersteuningsbrieven kunnen digitaal worden toegevoegd. 

Het spreekt vanzelf dat de gehele procedure voor de betrokkene geheim moet worden gehouden.

Tijdstip van indienen

Wanneer de aanvraag bestemd is voor de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) een dag voor de verjaardag van de koning, dan moet de aanvraag uiterlijk 1 juli van het voorgaande jaar, bij de burgemeester zijn ingediend. Eerder indienen wordt echter zeer op prijs gesteld.

De procedure

De burgemeester beoordeelt het voorstel, pleegt een antecedentenonderzoek en dient het voorstel in bij de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning toetst het voorstel en stuurt het, voorzien van een advies naar de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag. De Kanselarij adviseert de minister die het aangaat. De minister bepaalt of de onderscheiding wordt toegekend. Indien er positief wordt beslist, komt deze beslissing op een Koninklijk Besluit te staan.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het bestuurssecretariaat/koninklijke onderscheidingen via telefoonnummer 14 0172 of via e-mail op koninklijkeonderscheidingen@nieuwkoop.nl. Algemene informatie vindt u op de site: www.lintjes.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?