In opdracht van provincie Noord-Holland is er van april tot en met augustus 2024 onderhoud aan de vaarweg Amstel. De aannemer baggert tussen de Berlagebrug in Amsterdam en de Tolhuissluis in Nieuwveen. Geïnteresseerden kunnen maandag 18 maart terecht op een inloopbijeenkomst in hotel-restaurant Het Rechthuis aan den Amstel in Uithoorn.

De baggerwerkzaamheden zijn nodig om de Amstel voor de beroeps- en pleziervaart diep genoeg en dus bevaarbaar te houden. 

Tijdens de werkzaamheden baggert de aannemer over een traject van 26 kilometer. De aanpak van het noordelijke en zuidelijke deel verschilt. In het zuidelijke deel van de Amstel (Tolhuissluis in Nieuwveen tot aan de prinses Irenebrug in Uithoorn) baggert de aannemer vanaf een ponton op het water. Met een kraan over de volle breedte van de rivier tot een diepte van maximaal -3,70 NAP. In het noordelijke deel (Prinses Irenebrug in Uithoorn tot aan de Berlagebrug in Amsterdam) baggert hij alleen nautische knelpunten tot maximaal -3,45 NAP. Dit gebeurt met een kraanschip.

Aannemer J.P. Schilder BV uit Ursem voert de baggerwerkzaamheden uit. 

Weinig hinder 

De aannemer werkt op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Waarschijnlijk leveren de werkzaamheden weinig hinder op voor de directe omgeving. Het werken is wel zichtbaar. Op de Amstel liggen een ponton, ‘beunschepen’ en een kraanschip. Voor de veiligheid verlicht de aannemer het materieel ‘s avonds/’s nachts met een 1000 uren lamp.

Tijdens de werkzaamheden kunnen recreatie en scheepvaart gewoon gebruik maken van de Amstel. Zij houden wel veilige afstand van de werkzaamheden en de schepen die de baggerspecie (waarschijnlijk twee per dag) via de Amstel en verder naar het baggerdepot in Kampen verschepen. 

Goede voorbereiding 

Als voorbereiding van het baggeren zijn de afgelopen jaren de dieptes op de Amstel in kaart gebracht. Vastgesteld is waarmee de aannemer rekening moet houden. Ook zijn afspraken gemaakt over het informeren van de direct betrokkenen zoals Schuttevaer, bedrijven en horeca langs de Amstel, gemeenten, watersportverenigingen en veerpontjes. 

Inloopbijeenkomst 

Maandag 18 maart is een informatiebijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen voor meer informatie en vragen stellen. De bijeenkomst is in hotel-restaurant Het Rechthuis aan den Amstel in Uithoorn.  

Informatie

Op de portal www.baggerenamstel.nl van de aannemer staat actuele informatie over het project. Tijdens de werkzaamheden is hier te zien waar de werkzaamheden op dat moment zijn, de planning en of er bijzonderheden zijn. Algemene informatie over het project is te vinden op www.noord-holland.nl/baggerenamstel.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland: telefoon 0800 0200 600 of e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.