De afgelopen periode hebben we maximaal 75 nareizigers opgevangen in De Vlijt in Zevenhoven.

10 oktober 2022: De Vlijt weer beschikbaar voor sporters

Sport- en evenementenhal De Vlijt in Zevenhoven is sinds 10 oktober 2022 weer beschikbaar voor de sporters. De vluchtelingen (statushouders/nareizigers) worden nu opgevangen in Waddinxveen. Zowel het telefoonnummer als het e-mailadres dat we hebben ingezet om informatie op te vragen, zijn inmiddels afgesloten. Wie toch nog vragen heeft kan ons bereiken via de gewone kanalen: info@nieuwkoop.nl of 14 0172.

13 september 2022: Kinderen volgen onderwijs

De schoolvakanties zijn voorbij en ook de kinderen van de nareizigers volgen onderwijs. De kinderen in  de basisschoolleeftijd krijgen les in de Orangerie in Noordeinde. De kinderen van 12 tot 18 jaar bezoeken de Internationale Schakelklas in Alphen a/d Rijn, waar ze intensief les krijgen in de Nederlandse taal.

16 augustus 2022: Inloopspreekuur en scholing

In de afgelopen weken zijn vele tientallen vrijwilligers druk geweest met het organiseren van allerlei activiteiten voor zowel de kinderen als de volwassen, die wij tijdelijk opvangen in De Vlijt. Het inloopspreekuur op dinsdagavond (19-20 uur) in IKC De Diamant wordt wekelijks bezocht door enkele inwoners. Als er ideeën of klachten zijn, worden deze direct besproken en/of opgelost. Op dit moment wordt onderzocht hoe en waar we de kinderen tot 1 oktober scholing kunnen geven, als het nieuwe schooljaar weer begint

22 juli 2022: 70 bedden bezet

Dit weekend arriveren enkele nieuwe nareizigers in de noodopvang in De Vlijt. Er zijn dan iets minder dan 70 bedden bezet, waarvan iets minder dan 50 door minderjarige kinderen. Veel vrijwilligers zetten zich in om bezigheid voor de kinderen te organiseren.

21 juli 2022: Inloopspreekuur IKC De Diamant

Inwoners die vragen of tips hebben over de noodopvang in De Vlijt, zijn elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur welkom in IKC De Diamant in Zevenhoven (t/m 27-09-2022).

19 juli 2022: Bedankt!

Fantastisch dat vele vrijwilligers zich hebben aangemeld om te helpen bij sport- en spelactiviteiten, taallessen et cetera. Dat helpt enorm. Daarnaast bieden veel inwoners aan om spullen of speelgoed te doneren. Veel dank daarvoor! Er volgt binnenkort een gespecificeerde oproep met waar behoefte aan is.

Activiteiten voor kinderen sporthal De Vlijt

19 juli 2022: Eerste nareizigers gearriveerd

Afgelopen weekend zijn de eerste nareizigers gearriveerd in de crisisnoodopvang in sport- en evenementenhal De Vlijt. Het gaat om zo’n 60 personen waarvan ongeveer 40 minderjarige kinderen. Het meerderendeel zijn vrouwen met kinderen en een enkel gezin. Vanwege veiligheid, AVG en Privacywetgeving kunnen we geen verdere achtergrondinformatie delen.

16 juli 2022: Wekelijkse inloopbijeenkomsten

De derde inloopbijeenkomst op dinsdag 19 juli 2022 is in het gemeentehuis in Nieuwveen van 19.00 - 20.00 uur. De hierop volgende wekelijkse inloopbijeenkomsten zijn in Zevenhoven. De locatie volgt nog.

15 juli 2022: Ingangsdatum

De eerste mensen worden zaterdag 16 juli 2022 verwacht in De Vlijt.

11 juli 2022: Groepssamenstelling

De groepssamenstelling is bekend. Het gaat om zogeheten nareizigers. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, kunnen binnen drie maanden gezinshereniging met hun vrouw (of man) en/of minderjarige kinderen aanvragen. Zij worden nareizigers genoemd. Voor de samenstelling van de groep betekent dit dat wij vooral vrouwen (of mannen) met minderjarige kinderen gaan opvangen.

9 juli 2022: Reactie Burgemeester Robbert-Jan van Duijn

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn: 'We hebben op het nieuws allemaal kunnen zien wat de woon- en leefomstandigheden van de asielzoekers in de asielopvangcentra momenteel zijn. Iedereen verdient een menswaardig bestaan. Dat zijn we aan elkaar verplicht. Die verantwoordelijkheid moeten we met elkaar dragen. Tegelijkertijd moet dat zo goed en veilig mogelijk gebeuren. Dat zijn we aan onze inwoners verplicht. En dat is waar we ons op alle fronten voor zullen inzetten. Verder doen wij een beroep op uw medemenselijkheid en mogelijk uw hulp om er met elkaar voor te zorgen dat deze tijdelijke opvang voor iedereen zo goed mogelijk verloopt.'

7 juli 2022: Informatiebijeenkomst in gemeentehuis

Donderdag 7 juli en maandag 11 juli kunnen inwoners terecht in het gemeentehuis in Nieuwveen tijdens een informatiebijeenkomst. U kunt in gesprek met diverse medewerkers van de gemeente om uw zorgen te uitten of vragen te stellen. De burgemeester zal hierbij aanwezig zijn.

7 juli 2022: Noodopvang Sporthal De Vlijt

Er is sprake van een crisis bij de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft op dit moment onvoldoende plaatsen beschikbaar om alle asielzoekers ‘bed, bad en brood’ te bieden. Op dit moment slapen er zelfs mensen op stoelen en buiten. Het COA werkt aan het realiseren van nieuwe asielzoekerscentra (AZC), maar dit kost tijd. De staatssecretaris heeft daarom alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gegeven om op korte termijn per veiligheidsregio te zorgen voor 225 plaatsen voor crisisnoodopvang. De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden heeft de gemeente Nieuwkoop verzocht om tijdelijk de mogelijkheid te bieden om tot uiterlijk 1 oktober 2022 maximaal 75 asielzoekers op te vangen in sport- en evenementenhal De Vlijt in Zevenhoven.

Begeleiding en beveiliging

De Veiligheidsregio zorgt voor dagelijkse begeleiding. Daarnaast zal er 24 uur per dag begeleiding/beveiliging aanwezig zijn vanuit een beveiligingsbedrijf dat hiermee ervaring heeft. Dit om de opvang voor zowel inwoners als nareizigers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De beveiligers zullen herkenbaar zijn. Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, zijn er huisregels die iedereen moet naleven. Zo moet het onder andere tussen 22.00 en 8.00 uur rustig zijn, zodat iedereen ongestoord kan slapen. Als de huisregels worden overtreden, treffen we maatregelen. Strafbare feiten melden we altijd bij de politie. Mensen die meerdere malen overlast geven, worden verwijderd uit De Vlijt en onze gemeente.

Eventuele overlast kunt u melden via 06-24996473. Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar. U krijgt dan de begeleiding/beveiliging die aanwezig is in De Vlijt aan de lijn. Indien nodig kan de politie worden gebeld. We gaan echter inzetten op een goed en veilig verloop voor iedereen.

De opvang duurt tot uiterlijk 1 oktober

Na 1 oktober zal De Vlijt binnen enkele dagen weer volledig als vanouds beschikbaar zijn. Voor de schoolkinderen en sportclubs wordt in goed overleg gekeken naar alternatieven tot 1 oktober. De mensen die hier tijdelijk worden opgevangen, blijven na 1 oktober niet in onze gemeente.

Heeft u nog vragen?

Wij begrijpen dat deze ontwikkelingen tot vragen en wellicht zorgen kunnen leiden. Hieronder vindt u een Vraag & Antwoord met antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u na het lezen van onderstaande vragen en antwoorden toch nog vragen? Dan kunt u uw vraag op de volgende manieren stellen:

 • Per e-mail via: noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl.
 • Tijdens de wekelijkse inloopbijeenkomsten. Iedere dinsdag (tot 1 oktober) tussen 19.00 uur en 20.00 uur. De inloopbijeenkomst op 19 juli is in het gemeentehuis in Nieuwveen, de volgende bijeenkomsten zijn in Zevenhoven (locatie volgt).
 • Telefonisch via 14 0172. U kunt vragen naar de teamleider Vastgoed.

Wat is precies de situatie?

Er is sprake van een crisis bij de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onvoldoende plaatsen beschikbaar om alle asielzoekers een bed, bad en brood te bieden. Op dit moment slapen er zelfs mensen op stoelen. Het COA werkt aan het realiseren van nieuwe asielzoekerscentra (AZC) maar dit kost tijd. De staatssecretaris heeft daarom alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gegeven om op korte termijn, tot 1 oktober 2022, per veiligheidsregio te zorgen voor 225 plaatsen voor crisisnoodopvang. In onze veiligheidsregio verdelen we dit over meerdere gemeenten. De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden heeft de gemeente Nieuwkoop verzocht om tijdelijk de mogelijkheid te bieden om tot uiterlijk 1 oktober 2022 maximaal 75 mensen op te vangen in sport- en evenementenhal De Vlijt in Zevenhoven.

Wat betekent dit concreet?

Dit betekent concreet dat er maximaal 75 mensen opgevangen worden in sport- en evenementenhal De Vlijt. Op dit moment is niet te voorzien hoeveel plaatsen er precies nodig zijn. Zaterdag 16 juli 2022 verwachten we de eerste mensen. De duur van de plaatsing is vooraf ook niet aan te geven, maar zal in ieder geval tot uiterlijk 1 oktober 2022 zijn.

Maandag 11 juli werd in de middag bekend dat te verwachten groep, zogeheten ‘nareizigers’ zijn. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, kunnen binnen drie maanden gezinshereniging met hun man, vrouw, partner en/of kinderen aanvragen. Zij worden na reizigers genoemd. Voor de samenstelling van de groep betekent dit dat wij vooral vrouwen (of mannen) met minderjarige kinderen gaan opvangen

Waar kan ik terecht met vragen of zorgen?

Heeft u uw vraag op deze pagina niet kunnen vinden? Neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail via: noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl
 • Tijdens de wekelijkse inloopbijeenkomsten. Iedere dinsdag tot 1 oktober tussen 19.00 uur en 20.00 uur in IKC De Diamant in Zevenhoven.
 • Telefonisch via 14 0172. U kunt vragen naar de teamleider Vastgoed.

Heeft u een acute melding waarbij bovenstaande contactmogelijkheden te lang duren neem dan telefonisch contact op via 06-24996473. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. U krijgt dan de begeleiding/beveiliging die aanwezig is in De Vlijt aan de lijn. 

Indien nodig kan de politie worden gebeld. We gaan echter inzetten op een goed verloop. Door naast duidelijke huisregels en goede afspraken ook activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld sport- en spel voor de kinderen. Wilt u hierbij helpen? Heel fijn! Dat gaat zeker helpen. U kunt zich aanmelden via: noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl.

Als ik overlast ervaar, hoe kan ik dat melden?

Eventuele acute overlast kunt u melden via 06-24996473, dit nummer is 24/7 bereikbaar. U krijgt dan de begeleiding/beveiliging die aanwezig is in De Vlijt aan de lijn. Indien nodig kan de politie worden gebeld. We gaan echter inzetten op een goed verloop door duidelijke huisregels en goede afspraken en het organiseren van activiteiten. 

Heeft uw melding geen spoed of heeft u een algemene vraag? Neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail via: noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl
 • Tijdens de wekelijkse inloopbijeenkomsten. Iedere dinsdag tot 1 oktober tussen 19.00 uur en 20.00 uur in IKC De Diamant in Zevenhoven.
 • Telefonisch via 14 0172. U kunt vragen naar de teamleider Vastgoed.

Waarom wordt gemeente Nieuwkoop gevraagd om crisisnoodopvang te bieden?

Zoals u vanuit de media bekend zal zijn, is er sprake van een crisis bij de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onvoldoende plaatsen beschikbaar om alle asielzoekers een bed, bad en brood te bieden. Op dit moment slapen er zelfs mensen op stoelen. Het COA werkt aan het realiseren van nieuwe asielzoekerscentra (AZC) maar dit kost tijd. De staatssecretaris heeft daarom alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gegeven om op korte termijn, tot 1 oktober 2022, per veiligheidsregio te zorgen voor 225 plaatsen voor crisisnoodopvang.  In onze veiligheidsregio delen we deze verantwoordelijkheid over verschillende gemeenten. Gemeente Nieuwkoop is gevraagd om tot uiterlijk 1 oktober 2022 maximaal 75 mensen op te vangen.

Waarom heeft de gemeente Nieuwkoop niet geweigerd?

Er ligt een opdracht/verplichting van de staatssecretaris om 225 crisisnoodopvang plaatsen te regelen in onze Veiligheidsregio. Dat is een gezamenlijke verantwoording van alle gemeenten. Waarbij je niet altijd alleen naar andere gemeenten kunt kijken. De opvang van asielzoekers speelt natuurlijk al veel langer. Veel gemeenten in onze regio doen, naast deze opdracht, al veel als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Wij hebben aangegeven dat 225 mensen op één locatie veel te veel is. Daarom is besloten het aantal op te knippen naar maximaal 75 personen. De opvang in onze gemeente zal tot uiterlijk 1 oktober 2022 zijn.

Waarom zijn de inwoners pas donderdag ingelicht?

Er is sprake van een crisis bij de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onvoldoende plaatsen beschikbaar om alle asielzoekers een bed, bad en brood te bieden. Op dit moment slapen er zelfs mensen op stoelen. Het COA werkt aan het realiseren van nieuwe asielzoekerscentra (AZC) maar dit kost tijd. De staatssecretaris heeft daarom alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gegeven om met spoed op korte termijn, tot 1 oktober 2022, per veiligheidsregio te zorgen voor 225 plaatsen voor crisisnoodopvang.

Dinsdagavond 5 juli heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden de gemeente Nieuwkoop verzocht om vanaf 13 juli 2022 tijdelijk de mogelijkheid te bieden om maximaal 75 na reizigers op te vangen in sport- en evenementenhal De Vlijt in Zevenhoven.Woensdag 6 juli is er vanuit de veiligheidsregio een check gedaan op de locatie.Woensdagmiddag 6 juli is pas het besluit gevallen dat De Vlijt daadwerkelijk wordt ingezet. Nog diezelfde middag is de communicatie naar inwoners en andere belanghebbenden in gang gezet. De veiligheidsregio heeft vrachtwagens met alle benodigde spullen voor het inrichten geladen klaarstaan. Zodra er een locatie akkoord is, gaan de vrachtwagens rijden en wordt direct gestart met de inrichting omdat de crisisnoodopvangplaatsen 13 juni gereed moeten zijn. Donderdag 7 juli en 13 juli ontvingen alle inwoners van de kernen Zevenhoven en Noordeinde een brief op het huisadres. Verdere informatie versturen we vanaf nu niet meer per brief maar delen we via deze website. Zo is iedereen meteen op de hoogte.

Hoe komt u in contact met ons?

 • Per e-mail via: noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl
 • Tijdens de wekelijkse inloopbijeenkomsten. Iedere dinsdag tot 1 oktober tussen 19.00 uur en 20.00 uur in IKC De Diamant in Zevenhoven.
 • Telefonisch via 14 0172. U kunt vragen naar de teamleider Vastgoed.

Is het zeker dat de nareizigers noodopvang in De Vlijt tot uiterlijk 1 oktober is?

Ja, dat is zeker. De crisisnoodopvang in De Vlijt zal tot uiterlijk 1 oktober 2022 zijn. Daarna zal De Vlijt binnen enkele dagen weer als vanouds beschikbaar zijn.

Blijven deze nareizigers in de gemeente Nieuwkoop?

Nee, de nareizigers blijven niet in Nieuwkoop. Er worden tijdelijk maximaal 75 mensen opgevangen. De duur van de plaatsing is op dit moment nog niet bekend, maar zal tot uiterlijk 1 oktober 2022 zijn.

Waarom worden de nareizigers niet opgevangen in een grotere gemeente?

Iedere gemeente heeft hierin haar verantwoordelijkheid. De grotere gemeenten hebben naar verhouding al een veel grotere bijdrage geleverd. Zo hebben in onze regio grote gemeenten als Alphen aan den Rijn, Leiden, Gouda en Katwijk al eerder, en ook nu weer, asielzoekers opgenomen. De gemeente Katwijk heeft bijvoorbeeld al jaren een AZC met 570 bewoners. Als een gemeente als Nieuwkoop crisisnoodopvang moet verzorgen zal dat altijd (ten opzichte van steden) in een relatief kleine woonkern gaan. Het is echter goed om te beseffen dat ook steden bestaan uit wijken en buurten en ook in deze buurten heeft de komst van crisisnoodopvang impact. Daarin is een buurt niet anders dan een kern in onze gemeente. De staatssecretaris heeft alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gegeven om op korte termijn, tot 1 oktober 2022, per veiligheidsregio te zorgen voor 225 plaatsen voor crisisnoodopvang. In onze Veiligheidsregio Hollands Midden delen we deze verantwoordelijkheid. Gemeente Nieuwkoop is gevraagd om tot uiterlijk 1 oktober maximaal 75 mensen op te vangen.

Is de samenstelling van de groep al bekend?

Maandag 11 juli werd in de middag bekend dat te verwachten groep, zogeheten ‘nareizigers’ zijn. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, kunnen binnen drie maanden gezinshereniging met hun vrouw, man en/of minderjarige kinderen aanvragen. Zij worden nareizigers genoemd. Voor de samenstelling van de groep betekent dit dat wij vooral vrouwen (of mannen) met minderjarige kinderen gaan opvangen.

De samenstelling kan van dag tot dag veranderen omdat er soms mensen naar een andere locatie gaan en dan komen er nieuwe mensen bij in De Vlijt. De laatste informatie over de samenstelling (groot deel bestaat uit minderjarige kinderen) kunt u vinden onder 'liveblog' bovenaan deze pagina.

De veiligheidsregio zorgt voor dagelijkse begeleiding. Daarnaast zal er 24 uur per dag begeleiding/beveiliging aanwezig zijn vanuit een beveiligingsbedrijf dat hiermee ervaring heeft. Dit om de opvang voor zowel inwoners als nareizigers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De beveiligers zullen herkenbaar zijn. Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, hebben we huisregels die iedereen moet naleven. Zo moet het onder andere tussen 22.00 en 8.00 uur rustig zijn, zodat iedereen ongestoord kan slapen. Als de huisregels worden overtreden, treffen we maatregelen. Strafbare feiten melden we altijd bij de politie. Mensen die meerdere malen overlast geven moeten de De Vlijt en onze gemeente verlaten.

Is er begeleiding en beveiliging?

De Veiligheidsregio zorgt voor dagelijkse begeleiding. Daarnaast zal er 24 uur per dag begeleiding/beveiliging aanwezig zijn vanuit een beveiligingsbedrijf dat hiermee ervaring heeft. Dit om de opvang voor zowel inwoners als nareizigers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. De beveiligers zullen herkenbaar zijn. Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, hebben we huisregels die iedereen moet naleven. Zo moet het onder andere tussen 22.00 en 8.00 uur rustig zijn, zodat iedereen ongestoord kan slapen. Als de huisregels worden overtreden, treffen we maatregelen. Strafbare feiten melden we altijd bij de politie. Mensen die meerdere malen overlast geven moeten De Vlijt en onze gemeente verlaten.

We zullen samen met vrijwilligers die zich bij ons hebben gemeld ook activiteiten organiseren voor de asielzoekers. Wilt u hierbij helpen? Heel fijn! Dat gaat zeker helpen. U kunt zich aanmelden via noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl.

Dit gaat wel ten koste van de gebruikers van sport- en evenementenhal De Vlijt. Waar kunnen zij in tussentijd terecht?

Als gevolg van het gebruik van de sport- en evenementenhal De Vlijt voor crisisnoodopvang kan deze inderdaad tijdelijk niet worden gebruikt voor sportonderwijs en door de sportclubs. De spullen van de sportclubs worden in tussentijd veilig opgeslagen. Met de school maken wij afspraken voor alternatieven voor de periode tot 1 oktober 2022. In goed overleg met de gebruikers onderzoeken wij zo snel mogelijk welke alternatieven beschikbaar zijn.

Hoe komen de nareizigers naar onze gemeente?

Als nareizigers naar Nieuwkoop komen, dan gebeurt dit onder begeleiding van het COA/ de Veiligheidsregio Hollands Midden. Zij zorgen ervoor dat dit veilig verloopt.

Wie betaalt de opvang van de nareizigers?

De Rijksoverheid betaalt de kosten voor deze tijdelijke opvang. 

Kunnen we dezelfde toestanden verwachten als in Ter Apel? Dus dat er veel meer mensen worden opgevangen in De Vlijt dan is toegestaan?

Nee, absoluut niet! Er zullen maximaal 75 personen worden opgevangen. Alleen voor dit aantal personen zijn bedden en voorzieningen beschikbaar.

Ik wil graag helpen. Kan ik iets doen?

Wat fijn! Als u iets wilt doen voor de groep die we ontvangen in deze tijdelijke opvang kunt u mailen naar noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl.We nemen dan contact met u op als er hulp nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om het organiseren van sport- en spelactiviteiten voor de minderjarige kinderen.

Waarom worden de nareizigers niet verdeeld over alle kernen van de gemeente?

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft ervoor gekozen de 225 plaatsen te verdelen in 3 x 75. Ook het huisvesten van bijvoorbeeld 25 mensen in De Vlijt zou het normale gebruik onmogelijk maken. Waardoor er drie locaties in gemeente niet meer bruikbaar zouden zijn voor reguliere activiteiten. Aan 75 personen kan samen met de veiligheidsregio ook goede invulling worden geven aan toezicht en begeleiding.

Waarom is er voor De Vlijt gekozen en niet voor een andere sporthal?

Alle sporthallen in de gemeente zijn, mede door de veiligheidsregio, bekeken en beoordeeld. Op basis van deze beoordeling is de keuze op sporthal De Vlijt gevallen. 

Van de losstaande sporthallen in onze gemeente was dat de minst slechte optie. De Ringkant is kleiner en heeft minder voorzieningen en daardoor als opvanglocatie niet geschikt bevonden. Bij de Steupel speelt onder andere dat daarin ook een andere sportschool is gevestigd. 

Waarom hebben inwoners niet mee mogen denken over de opvanglocatie?

In een ideale situatie gaan zaken in overleg. Het begrip crisisnoodopvang geeft eigenlijk al aan dat dit zich niet leent voor medezeggenschap vooraf. Ook voor de gemeente kwam dit onverwacht. 5 juli hebben wij het verzoek van de veiligheidsregio ontvangen om een locatie in te richten voor maximaal 75 personen tot uiterlijk 1 oktober. Deze locatie moet 13 juli gereed zijn. Dat betekent helaas dat er direct gestart moest worden. Er is zeker ruimte om mee te denken hoe we dit zo goed en veilig mogelijk in kunnen vullen. 

Vragen stellen of meedenken kan op de volgende manier:

 • Per e-mail via: noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl
 • Tijdens de wekelijkse inloopbijeenkomsten. Iedere dinsdag tot 1 oktober tussen 19.00 uur en 20.00 uur in IKC De Diamant in Zevenhoven.
 • Telefonisch via 14 0172. U kunt vragen naar de teamleider Vastgoed

Wilt u ons helpen? Bijvoorbeeld bij het organiseren van of meedenken over activiteiten voor minderjarige kinderen? Heel fijn! Dat gaat zeker helpen. U kunt zich aanmelden via: noodopvangdevlijt@nieuwkoop.nl.

Wat is de rol van de beheerder van sport- en evenementenhal De Vlijt?

De heer Bakker treedt op als beheerder in opdracht van de gemeente. De beheerder heeft geen rol in het besluit om De Vlijt in te zetten voor crisisnoodopvang. De beheerder wordt ook vanuit zijn rol ingeschakeld voor de verzorging van eten en drinken.

Wat wordt er met de spullen van de sportclubs gedaan?

De beheerder van De Vlijt zorgt hiervoor. Alles wordt netjes en veilig opgeslagen in aparte containers. Na 1 oktober wordt alles weer netjes terug in de sporthal geplaatst.