Wethouder Antoinette Ingwersen en hoogheemraad Waldo von Faber (lid van het dagelijkse bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland), ondertekende de samenwerkingsovereenkomst: KWR3 Polder Nieuwkoop. Hierin is afgesproken dat we samen vier natuurvriendelijke oevers in Nieuwkoop aanleggen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Dit betekent dat we planten en dieren, op de grens van water en land, meer in balans brengen, waardoor er verschillende soorten (biodiversiteit) toenemen. 

Wat is een natuurvriendelijke oever?

Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijke overgang van water naar land. Dit geeft planten en dieren alle ruimte. Zo ontstaat een rijk en gevarieerd leven. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. De oevers zijn een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit (goede leefomgeving voor planten en dieren).

Waar leggen we deze aan?

In de woonkern Nieuwkoop komen op vier locaties natuurvriendelijke oevers:

  • Karhaak en Slikhaak
  • Dennenlaan
  • Tussen Berkenlaan en Larixstraat
  • Elleboogvaart westzijde, achter Ronde Bonk en Karperstraat

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden aan de oevers worden nu voorbereid en wij starten eind 2023, begin 2024 met de aanleg van de natuurvriendelijke oevers.

Wethouder Ingwersen is enthousiast over de aanleg van de natuurvriendelijke oevers: “Een steile oever heeft amper ruimte voor planten en dieren. Bij een natuurvriendelijke oever is die ruimte er wel. Zo ontstaat er een fijne leefomgeving voor waterplanten en dieren. Dat is niet alleen goed voor de waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook een mooi gezicht!”

Europese afspraken

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de vastgestelde ‘goede toestand’. Als waterschap is Rijnland verantwoordelijk voor het bereiken van deze doelen. Polder Nieuwkoop is een van de veertig KRW-waterlichamen in het gebied van Rijnland. Waterlichamen is de benaming voor plassen en kleine binnenwateren zoals meertjes en vennen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden, neem dan contact met ons op via info@nieuwkoop.nl of telefoonnummer 140172.

Heeft u vragen over de waterkwaliteit of de werkzaamheden van Rijnland? Neem dan contact met hen op via krw@rijnland.net of telefoonnummer 071 – 306 33 535.