De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor mentale gezondheid. Helaas zien we ook in de Nieuwkoopse cijfers dat zowel bij jongeren als volwassenen stress en angstigheid zijn toegenomen en dat inwoners zich minder gelukkig voelen. We zien dat stress vaak het hoogst is bij inwoners in leeftijd van 19 tot 30 jaar, vervolgens stabiliseert het en vanaf 45 jaar neemt de stress af.

Psychische gezondheid is van groot belang voor het welzijn. Zo zorgt stress ervoor dat iemand moeilijker rationele keuzes kan maken, waardoor bijvoorbeeld overgewicht of geldzorgen ontstaan of verergeren. We streven ernaar psychische problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht voorkomen niet lukken dan bieden we inwoners de juiste hulp en ondersteuning om met hun problemen om te gaan.

We gaan aan de slag met bewustwording van het belang van mentaal welbevinden voor de gehele gezondheid. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij onze partners in het zorgdomein en het onderwijs. In ons beleid en onze dienstverlening geven we aandacht aan de negatieve gevolgen van langdurige stress. We focussen op het vergroten van de weerbaarheid van onze jeugd en zetten in op preventie van psychische problematiek, specifiek voor de doelgroep 19-30.

Hoe wordt en blijft u mentaal fit?

Mentaal fitte mensen denken op een gezonde manier. Ze hebben minder last van stress en kunnen beter met problemen omgaan. Ook zijn ze gelukkiger en veerkrachtig, en beschermt mentale fitheid ze tegen psychische  aandoeningen zoals een depressie. Aan mentale fitheid kunt u werken. Kijk op www.mentaalvitaal.nl(externe link) voor meer informatie hoe u mentaal fit kan worden en blijven.

Hoe kunt u stress voorkomen?

Op www.snelbeterinjevel.nl(externe link)  kunt u drie trainingen volgen: Minder piekeren, Minder stress en Beter slapen. Elke training bevat informatie, tips en oefeningen. De oefeningen helpen  om in het dagelijks leven om te gaan met stress, slecht slapen of piekeren. De trainingen zijn gratis.

Op de website van MIND (wijzijnmind.nl(externe link) ) staan tips voor ontspanningsoefeningen, maar ook therapieën tegen stress.

Heeft u meer hulp nodig? Praat erover met een psycholoog. Kijk op de website van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten voor psychologen bij u in de buurt. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of de kosten voor een psycholoog worden vergoed.

Heeft u gevonden wat u zocht?