Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Door de schaarste op de woningmarkt krijgen sommige huurders van woningen het steeds moeilijker. Dit leidt regelmatig tot misstanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om discriminatie of intimidatie door verhuurders en verhuurbemiddelaars. Om hier iets aan te doen is er sinds 1 juli 2023 de Wet goed verhuurderschap. Met deze wet heeft de gemeente een belangrijke rol bij het bevorderen van goed verhuurderschap. Het gaat om verhuurders van reguliere woonruimte, verhuurders van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten en verhuurbemiddelaars. Huurders die hiermee te maken krijgen kunnen daarom een handhavingsverzoek bij ons indienen.

Huurt u een woning van een woningcorporatie?

Huurt u een woning van één van de woningcorporaties binnen de gemeente, (Woondiensten Aarwoude  https://www.woondienstenaarwoude.nl/nl/ ) (Woningstichting Nieuwkoop https://www.wst-nieuwkoop.nl/ ) (en Hof Wonen https://www.hofwonen.nl/ ), dan kunt u bij ons geen melding doen. In dit geval kunt u terecht bij de interne klachtencommissie van uw woningcorporatie. Bekijk voor meer informatie uw huurcontract of de website van uw woningcorporatie.  

Komt u er met hen niet uit? Dan kunt u naar de huurcommissie: https://www.huurcommissie.nl/

Ik huur een woning van een particuliere verhuurder

De Wet goed verhuurderschap regelt dat de gemeente kan handhaven bij de volgende zeven punten:

  1. Discriminatie
  2. Intimidatie
  3. Hoogte van de waarborgsom
  4. Geen schriftelijk huurcontract
  5. Niet informeren over uw rechten en plichten als huurder
  6. Arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst in hetzelfde document
  7. Informatie niet verstrekken in voor u begrijpelijke taal

U kunt uw melding online aan ons doorgeven. 

Melden ongewenst verhuurgedrag