Met de verordening doelgroepen woningbouw Nieuwkoop 2022(externe link), kortweg doelgroepenverordening, heeft de gemeente voor de woningcategorieën sociale huur, middenhuur en goedkope koop de maximum prijsgrenzen, de bijbehorende doelgroepen (op basis van inkomen) en instandhoudingstermijnen bepaald. Daarmee blijven deze woningen voor langere tijd betaalbaar en beschikbaar voor de doelgroep.

Meldingsplicht

Volgens artikel 8 van de doelgroepenverordening moet de verhuur of verkoop van woningen in de genoemde prijscategorieën, waarop de doelgroepenverordening van toepassing is, gedurende de instandhoudingstermijn, binnen vier weken na het tekenen van de huur- of koopovereenkomst, door de eigenaar gemeld worden bij het college van burgemeester en wethouders. Op verzuim van het melden hiervan staat een straf van hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Doordat verhuringen en verkopen worden gemeld, houdt de gemeente er zicht op dat de woningen betaalbaar blijven. De gemeente controleert hierop door bij nieuwe inschrijvingen in het bevolkingsregister te checken of voor deze woningen ook een meldingsformulier is ingediend.

Meldformulier verhuurder

Meldformulier koper

Moet ik de aankoop of verhuur van mijn woning melden?

De meldingsplicht geldt voor alle woningen die gebouwd zijn na 2020 en waarop de doelgroepenverordening van toepassing is verklaard. Of en voor hoe lang dit zo is, staat in het bestemmingsplan, dan wel de anterieure overeenkomst die de gemeente met een projectontwikkelaar heeft gesloten. De ontwikkelaar moet dit ook opnemen in de huur- en/of verkoopovereenkomsten van de woningen.

Heeft u gevonden wat u zocht?