Ben je op zoek naar een uitdaging bij een organisatie met veel ambitie? En lijkt het je leuk om ons te helpen bij het realiseren van nieuwe woningen voor starters, jongeren en senioren? Dan zoeken wij jou! 

Onze ambities 

Je ondersteunt bij de ontwikkeling van (hoognodige!) woningbouw voor de inwoners van Nieuwkoop. Net als in de rest van Nederland is de woningnood in Nieuwkoop groot en leidt dit tot steeds meer knelpunten. De gemeente heeft de ambitie 1.900 nieuwe woningen te bouwen voor 2030 en is bereid hierin flink te investeren. We willen hierbij specifiek inzetten op het bedienen van groepen bij wie de (woning)nood het hoogst is, zoals jongeren/starters en senioren die behoefte hebben aan een kleinere of levensloopbestendige woning. De luide roep om actie en resultaten maakt het werk uitdagend en (maatschappelijk) belangrijk.  

Wat ga je doen? 

Je verzorgt de projectondersteuning voor een aantal woningbouwprojecten. Je werkt daarbij nauw samen met de procesmanager(s) en vormt een hecht team. Je kent zijn of haar kwaliteiten en ‘ontzorgt’ de procesmanager waar dat kan. Je denkt hierbij vooruit en bent proactief. Je zorgt dat overleggen zijn ingepland, agenda’s op tijd zijn rondgestuurd, de volgende nieuwsbrief alweer klaar is en de social-media op orde voordat de procesmanager eraan gedacht heeft. Het leuke van je rol is dat je bij je projecten betrokken bent van start tot afronding en daardoor heel direct ziet wat het resultaat is van het werk van jezelf en de projectgroep.  

 • Je zorgt voor de planning en organisatie van overleggen. 
 • Daarnaast verzorg je van a tot z de correspondentie met stakeholders en leveranciers.   
 • Je notuleert bij (project)overleggen en stelt actielijsten op. 
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de ‘stukkenstroom’ richting het college en de gemeenteraad.  
 • Je verzorgt de volledige informatievoorziening rondom projecten door middel van bewonersbrieven, filmpjes, Denkmee Nieuwkoop en de Bouw-app 
 • Je maakt zelfstandig teksten en regelt afbeeldingen voor de projectgebonden nieuwsbrieven, Nieuwkoop Nieuws en onze website 
 • Je levert input voor onze social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn.  
 • Je organiseert inloop-/informatiebijeenkomsten; eventueel ook in hybride vorm. 
 • Je ondersteunt bij het opstellen van omgeving- en stakeholdersanalyses van projecten waar je aan werkt. 
 • Tot slot verricht je andere ondersteunende en administratieve taken zoals archivering, het meelezen, en redigeren van voorstellen, memo’s en brieven en het voorbereiden van presentaties. 

De gemeentelijke woningbouwprojecten zijn vaak ingewikkeld door tegengestelde belangen en steeds hogere (wettelijke) eisen. Dit vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen. Daarnaast worden participatie, communicatie en nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners en overheid in ons werk steeds belangrijker. Dat vereist van alle medewerkers binnen het team een flexibele houding. Een houding om snel mee te denken, ideeën aan te kunnen passen, maar ook om vooruit te denken en vooraf heldere afspraken te maken. 

Wat breng je mee?  

 • Een dienstverlenende, proactieve en zelfstandige werkhouding. 
 • Je hebt erg veel zin in deze uitdaging en wilt investeren in jezelf en onze gemeente.  
 • Je kunt jezelf goed mondeling en schriftelijk uitdrukken en hebt een goed gevoel voor taal. 
 • Het ondersteunen van anderen en op die manier een bijdrage leveren aan mooie (project)resultaten geeft je veel (werk)plezier. 
 • Je werkt gestructureerd, kijkt vooruit en bent goed in staat om onder druk het overzicht te houden.  
 • Daarnaast heb je relevante werkervaring waarmee je snel zelfstandig je rol kunt vervullen. 

Verder herkennen wij in jou onze kernwaarden:  

 • Dichtbij: Je voelt je verbonden met Nieuwkoop, je weet wat er speelt, bent bereikbaar en toegankelijk. 
 • Doelgericht: Je neemt verantwoordelijkheid en zoekt uitdaging, je zet kritiek daarbij om in beter presteren. 
 • Lef: Je experimenteert, staat open voor nieuwe ideeën en durft anders te denken en je uit te spreken. 

Wat bieden wij?   

 • Een functie voor 32-36 uur per week. 
 • Afhankelijk van kennis en ervaring is het maximale salaris voor deze functie € 3.612,-bruto bij fulltime (functieschaal 7, peildatum 1 januari 2023)   
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% dat je naar eigen inzicht kunt besteden zoals het kopen van extra verlofuren of opleiding of je laat het uitbetalen.  
 • We zijn in meerdere opzichten bereid te investeren in je verdere ontwikkeling.  
 • Je ontvangt moderne apparatuur zodat je plaats- en tijdonafhankelijk kunt werken. 

Daarnaast: 

 • Werken de collega’s van het team Woningbouw op donderdag op kantoor in Ter Aar.  
 • Is de onderlinge betrokkenheid groot. 
 • Spreken we waardering uit en tonen interesse in elkaar. 
 • Voeren we BILA’s en voortgangsgesprekken met elkaar om aangehaakt te blijven. 
 • Ervaren collega’s bij Nieuwkoop een goede werk- en privébalans, dit mede door he 
 • hybride / flexibel werken en de vrijheid om invulling te geven aan je eigen werkzaamheden 
 • Hebben we een actieve Personeelsvereniging waarvoor je maandelijks een kleine bijdrage betaalt. Iedere maand organiseren zij allerlei leuke activiteiten, denk aan een tennisclinique, kookworkshop, bezoek aan een musical etc. Deelname is niet verplicht maar heel leuk om deel te nemen en zo andere collega’s te leren kennen. 
 • Is er jaarlijks een team/afdelingsuitje en een organisatiebijeenkomst.  

Wie zijn wij? 

De gemeente Nieuwkoop heeft ruim 29.000 inwoners, bestaat uit dertien kernen en ligt centraal in het Groene Hart tussen de steden Amsterdam, Utrecht en Leiden. We zijn groot genoeg voor uitdagende projecten maar ook klein genoeg om die slagvaardig aan te pakken. Bij ons zijn de lijnen kort en je kent de meeste van je collega’s. Dit maakt dat er echt een gevoel is van ‘samen doen’. 

Jouw plek in de organisatie 

Je komt te werken bij het team Woningbouw, één van de drie teams van de afdeling RO&G De afdeling functioneert binnen een dynamisch krachtenveld en werkt met en voor veel partijen: het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, inwoners, woningbouwcorporaties, dorpsraden, belangenverenigingen en niet in de laatste plaats overheidsinstanties (provincie, regio, waterschappen). 

Meer informatie? 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Lex Niekel (teamleider woningbouw).  Wil je weten hoe de sollicitatieprocedure verder verloopt, neem dan contact op met Stephanie Klaarmond (adviseur P&O). Beide zijn bereikbaar via telefoonnummer 140172. 

Heb je interesse? 

Ben jij de medewerker procesondersteuning die wij zoeken? Stuur ons dan je motivatie en CV via werkeninhetwesten.nl.  Gesprekken vinden doorlopend plaats. Wanneer we de juiste kandidaat hebben gevonden, sluiten wij de vacature.