Binnen onze gemeente hebben we veel velden, bermen, grasstroken enz. Dit maaien we volgens een maaibeleid.

Binnen de gemeente hanteren wij drie verschillende grassoorten, namelijk:

  • Bermen
  • Natuurvriendelijke oevers
  • Gazons (trapveldjes, hondenlosloopgebieden, grasstroken en -velden)

Deze grassoorten maaien we elk op een ander moment en manier.

Bermen

De bermen liggen voornamelijk buiten de woonkernen. We maaien voornamelijk ecologisch. Dit betekent dat we in principe alle bermen maaien en het maaisel afvoeren. We wijken hier alleen vanaf als de verkeersveiligheid in het geding komt.

Door het maaisel weg te halen, krijgen kruiden ten opzichte van grassen meer kans om te groeien. De bermen worden daardoor kruiden- en bloemrijker. Dit zorgt voor meer voedsel voor allerlei insecten.

De bermen moeten ook veilig zijn. Daarom zoeken we de balans tussen bloemrijke bermen en veiligheid in het verkeer. In uitzichthoeken, zoals kruisingen en in bochten, maaien we de bermen vaker. Daarnaast richten we ons met het moment van maaien op zomer- of voorjaarsbloei. Dit doen we zodat er zo lang mogelijk voedsel voor insecten te vinden is.

Hieronder kunt u drie kaarten downloaden waar op aangegeven is op welke manier de bermen worden gemaaid en wanneer. De data zijn onder voorbehoud in verband met de weersomstandigheden. De overige bermen op de kaarten (zonder kleur) worden door de provincie en waterschappen gemaaid.

Natuurvriendelijk oevers

Op verschillende plekken binnen en buiten de woonkernen hebben we natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn oevers met een geleidelijke overgang van water naar land. Dit geeft planten en dieren alle ruimte. De oevers zijn een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. Deze worden één á twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd. Sommige oevers maaien niet elk jaar.

Gazons

De gazons bestaan uit trapveldjes, hondenlosloopgebieden en overige grasstroken en -velden binnen de woonkernen. Deze worden elke week in de lente, zomer en herfst gemaaid door onze eigen buitendienst.

Maai Mei Niet

De gemeente doet mee met ‘Maai Mei Niet’. Dit betekent dat in de maand mei een aantal gazons niet gemaaid wordt. Dit doen we zodat er in deze maand meer bloemen en dus meer voedsel voor insecten te vinden is.

Heeft u vragen of opmerkingen over het maaien bij u in de buurt? Geef het door via Verbeter de Buurt.