Veel ouders/verzorgers brengen en halen hun (pleeg)kinderen zelf naar en van school. Sommige kinderen gaan naar een speciale school die niet in de buurt ligt. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap, beperking of ziekte hebben of een specifieke levensbeschouwing. Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding of aangepast vervoer. Op deze pagina leest u meer over het leerlingenvervoer en wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt.

Wie in aanmerking komen

  • Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • leerlingen van een speciale school voor basis­onderwijs;
  • leerlingen die een reguliere basisschool op basis van religie of levensovertui­ging bezoeken en hiervoor verder moeten reizen;
  • Leerlingen voor wie het noodzakelijk is dat ze vanwege een specifieke behoefte, zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, voltijds gespecialiseerd onderwijs volgen.

De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de verordening Leerlingenvervoer(externe link) en in de beleidsregels leerlingenvervoer(externe link).

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Er kunnen meerdere geschikte scholen zijn voor uw kind. Leerlingenvervoer wordt alleen toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school, wanneer deze school verder weg ligt dan zes kilometer. Een toegankelijke school is een school die het type onderwijs biedt dat passend is voor uw kind. Zie ook het kopje ‘maatwerk’.

Vormen van leerlingenvervoer

Fiets of openbaar vervoer

De vergoedingen voor fiets, openbaar vervoer en auto vervoer door eigen netwerk zijn voorliggende voorzieningen voor taxivervoer. Pas als is aangetoond dat een leerling daar (zelfstandig of onder begeleiding) geen gebruik van kan maken, zal de gemeente beoordelen of taxivervoer van toepassing is.

  • Voor zelfstandig of onder begeleiding fietsen kunt u eventueel contact opnemen over een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming voor de aanschaf van een elektrische fiets in plaats van een fietsvergoeding. Deze maatwerkvoorziening is eenmalig voor de gehele schooltijd en komt in de plaats van de fietsvergoeding.
  • Voor zelfstandig of onder begeleiding reizen met het openbaar vervoer (OV) is het als voorbereiding op reizen met het OV mogelijk via de gemeente een oefentraject te volgen. Op aanvraag kunnen wij u hierover van informatie voorzien of u kunt alvast kijken op www.reiskoffer.nu(externe link).

Bij openbaar vervoer geldt de goedkoopst mogelijke manier van openbaar vervoer.

Aangepast vervoer

Soms is aangepast vervoer de enige mogelijkheid, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke beperkingen.

Soorten aangepast vervoer

Vervoer met (taxi)busje

Aangepast vervoer is vervoer per taxi of taxibus, geregeld door de gemeente. Uw kind komt hiervoor alleen in aan­merking als:

  • uw kind met het openbaar vervoer meer dan anderhalf uur onderweg is van en naar school;
  • als het openbaar vervoer volledig ontbreekt;
  • als uw kind door de handicap of be­perking niet onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen. Hierbij is een advies nodig. Deze stuurt u als bijlage mee met de aanvraag.

Tijdelijk vervoer

Wanneer uw kind langer dan drie maanden door bijvoorbeeld herstel van een operatie niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Om hiervoor in aanmerking te komen, is een verklaring van een arts nodig.

Eigen bijdrage

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld bij scholen voor regulier bijzonder onderwijs (niet zijnde speciaal onderwijs) en bij een hoog inkomen.

Maatwerk

We kijken naar de situatie van de individuele leerling. Wat is voor deze leerling de meest geschikte en maximaal haalbare oplossing? Het uitgangspunt is dat uw kind zo zelfstandig mogelijk naar school reist. Om maatwerk te kunnen leveren is het belangrijk dat we uw thuissituatie  kennen. Ook staan kinderen niet stil in hun ontwikkeling en kan de oplossing van vandaag morgen weer anders zijn.

Een kleine groep hoogbegaafde leerlingen heeft voltijd gespecialiseerd hoogbegaafdenonderwijs nodig, samen met andere hoogbegaafde leerlingen. Daarvoor zijn zij aangewezen op scholen buiten onze gemeente. Voor deze specifieke groep zijn de regels aangepast. Ouders van deze groep leerlingen kunnen vergoeding voor het vervoer aanvragen. De gemeente beoordeelt deze aanvragen aan de hand van een advies van een deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid. Het uitgangspunt blijft dat onderwijs aan hoogbegaafde kinderen binnen het basisaanbod van een school valt en dat dit alleen in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend.

Reiskoffer

Met de reiskoffer kan uw kind onder begeleiding van een vrijwilliger zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer. Uw kind kan ook gebruik maken van de Go_OV app op de mobiele telefoon. De gemeen­te Nieuwkoop doet dit jaar mee aan dit initiatief. Meer informatie vindt u op www.dereiskoffer.nu(externe link)(externe link).

Aanvragen

Vraag leerlingenvervoer jaarlijks ruim voor het nieuwe schooljaar aan. U kunt leerlingenvervoer aanvragen met uw DigiD. Op het aanvraagformulier leest u welke bijlagen u moet toevoegen. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken staat in de brief van het besluit. Is het voor u niet mogelijk om het online formulier met DigiD in te vullen dan kunt u het aanvraagformulier onder aan deze pagina printen, invullen en opsturen. 

Als u nog vragen heeft neem dan contact op met Team Leerlingenvervoer. Dit kan via leerlingenvervoer@nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 14 0172.

Leerlingenvervoer aanvragen>

Heeft u gevonden wat u zocht?