Negen procent van onze inwoners is laaggeletterd. Dit zijn meer dan 2500 inwoners. Zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Lezen en schrijven lukt vaak wel, maar niet goed genoeg om teksten te begrijpen of bijvoorbeeld sollicitatiebrieven te schrijven. Hierdoor lopen laaggeletterden in het dagelijks leven tegen belemmeringen aan. Vaak zijn deze mensen minder zelfredzaam, hebben vaker grote schulden en vinden moeilijker een baan.  

De meeste laaggeletterden in onze gemeente hebben een Nederlandse achtergrond. Zij hebben verschillende leeftijden (jong en oud) en het zijn zowel inwoners die werken als inwoners die geen baan hebben.    

Laaggeletterdheid herkennen

Om laaggeletterdheid te herkennen, kunt u kijken naar de volgende signalen. 

 • Alleen kijken naar een tekst zonder de ogen te bewegen over de tekst. 
 • Geen punten of komma’s gebruiken. 
 • Geen e-mailadres hebben. 
 • Moeite hebben met mobiel bankieren. 
 • Een slecht leesbaar handschrift hebben. 
 • Vaak of lange periode werkloos zijn. 
 • Niet verder groeien in het werk. 
 • Een uur te vroeg of te laat zijn op een afspraak. 
 • Negatief praten over schoolervaring. 
 • Moeite hebben met navigatie. 
 • Smoesjes gebruiken als ‘bril vergeten zijn’ of ‘zere hand hebben’ als gevraagd wordt iets te lezen of schrijven.  

Kent u iemand die mogelijk laaggeletterd is? Of heeft u zelf hulp nodig bij lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden? Neem contact op met het DigiTaalhuis(externe link) van bibliotheek Rijn en Venen (0172 475 771). Zij geven gratis les aan iedereen die Nederlands wil leren en/of beter wil leren rekenen.  Ook is er de gratis ‘klik en tik’ training voor iedereen die extra ervaring wil opdoen met het gebruik van computers.  Taalschool Sagènn(externe link) geeft ook lees, schrijf, reken en computerles. Dit is gratis voor inwoners die niet inburgeringsplichtig zijn.