Kwetsbaarheid ICT-systeem

Kwetsbaarheid ICT-systeem

De gemeente Nieuwkoop hecht veel belang aan de beveiliging van haar ICT-systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) en zal de gemeente Nieuwkoop uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

U mag de gevonden kwetsbaarheid niet misbruiken. Denk hierbij aan:

 • Kwaadwillende software plaatsen
 • Wachtwoorden kraken of achterhalen
 • Informatie over het beveiligingsprobleem openbaar maken of aan derden verstrekken voordat het opgelost is
 • Gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid of bruikbaarheid van het ICT-systeem wordt verminderd (DDoS-aanval)

Doet u dit toch? Dan kunnen wij besluiten naar de rechter te stappen.

Wat mag u van ons verwachten?

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding. U ontvangt van ons een beoordeling van de melding en indien mogelijk een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij streven we ernaar om u goed op de hoogte te houden van de voortgang.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk.
 • Wij delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met anderen, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).
 • Wij informeren indien nodig inwoners en de Autoriteit Persoonsgegevens bij een datalek.

Vermeld bij uw melding:

 • Een omschrijving van de kwetsbaarheid
 • Voldoende informatie om het probleem te reproduceren
 • Het IP-adres en/of de URL van het getroffen systeem

Meld kwetsbaarheid