Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd, waarbij kinderen en jongeren kunnen  opgroeien in een gezonde omgeving. Deze omgeving is momenteel helaas niet zo gezond. Overal om ons heen worden we voortdurend verleid tot veel en ongezonde voeding. Het is daarom vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. Ook bewegen we steeds minder, hebben meer stress en slapen onvoldoende, hier willen we iets aan veranderen.  

Sinds mei 2022 is de gemeente aangesloten bij JOGG. De afkorting JOGG stond voorheen bekend als Jongeren op Gezond Gewicht. Nu is het breder georiënteerd en staat het voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. JOGG streeft naar een ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond leven, met het uiteindelijke doel om de gemeente zo gezond mogelijk te maken.  

De JOGG-aanpak richt zich op kinderen en jongeren van 0-19 jaar. We streven ernaar om de omgeving waar deze kinderen veel komen gezond te maken. Denk hierbij aan thuis, in de buurt, op school, bij de opvang, (sport)verenigingen, op het werk en in de media.   

JOGG-regisseur 

Dennis Boer is JOGG-regisseur in onze gemeente. Hij vindt het belangrijk om dagelijks aan zijn eigen gezondheid te werken en probeert ook de mensen om zich heen te stimuleren tot gezond gedrag.  

Dennis: “Als JOGG regisseur ga ik de uitdaging aan om de leefomgeving van kinderen en jongeren in onze gemeente gezonder te maken. Ik probeer hierin samen te werken met iedereen die in deze omgevingen zijn of haar verantwoordelijkheden heeft. Samen kunnen we de krachten bundelen en tot structurele veranderingen komen. Heeft u goede ideeën over het gezonder maken van onze omgevingen? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.” 

Plan van aanpak 

In het plan van aanpak JOGG kijken we naar hoe we de leefomgevingen in Nieuwkoop gezonder kunnen maken. Hierin staan algemene doelstellingen geformuleerd en hebben we een route uitgestippeld hoe we hier de komende twee jaar aan willen werken. Bij documenten onderaan de pagina staat het door de gemeenteraad goedgekeurde plan van aanpak.  

Contact 

Wilt u samen werken aan een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren? De JOGG-regisseur heeft goede ideeën en projecten klaarliggen om u verder te helpen. Neem contact met hem op via jogg@nieuwkoop.nl of bel naar 06 2576 6194.  

Heeft u gevonden wat u zocht?