De website met de jaarstukken over 2022 staat online: https://nieuwkoop.jaarverslag-2022.nl(externe link).

Elk jaar maken we een begroting. In die begroting staat wat we dat jaar denken uit te geven en wat er aan geld binnenkomt. Na afloop van het jaar kijken we wat er daadwerkelijk is binnengekomen en uitgegeven. Een overzicht daarvan staat in de jaarstukken.

Wethouder financiën Antoinette Ingwersen: “In 2022 zijn we gestart met een nieuw college. Met ons nieuwe collegeprogramma zijn we vol lef aan de slag gegaan. 2022 was een jaar waarin er heel wat op ons af kwam. De vluchtelingen uit Oekraïne en de crisisnoodopvang in Sport- en Evenementenhal De Vlijt vroegen veel inzet. Ook de energiecrisis en de stijging van de inflatie hadden impact op onze werkzaamheden en uitgaven.

Toch hielden we vorig jaar 3,8 miljoen euro over. Dat is natuurlijk mooi, maar geeft ook een beetje een vertekend beeld. We hebben veel geld ontvangen voor de opvang van vluchtelingen. Dat geld hebben we niet allemaal uitgegeven, onder andere omdat we veel zelf hebben gedaan. Het geld dat we niet uitgaven, hebben we de komende jaren nog hard nodig. Niet alleen voor de opvang van vluchtelingen, ook reserveren we een deel van het bedrag

voor bijvoorbeeld het nieuw te bouwen zwembad De Wel. Tegelijkertijd was 2022 ook de periode ná corona. Eindelijk kon en mocht er weer meer voor inwoners en vooral ook voor onze ondernemers. Dit hebben zij met veel energie opgepakt.

Al met al een bewogen jaar met een mooi resultaat. We zijn nog steeds een financieel gezonde gemeente, waarbij onze inkomsten en uitgaven goed in balans zijn. We blijven onze uiterste best doen om dat ook in de komende jaren weer te waarborgen.”

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de inkomsten en uitgaven in 2022. Op 15 juni verantwoordt het college zich (inhoudelijk en financieel) aan de gemeenteraad en inwoners over het gevoerde beleid. De raad neemt donderdagavond 29 juni een besluit over de jaarstukken. Wilt u de stukken inzien? Kijk dan op http://www.raadnieuwkoop.nl(externe link).