Woensdag 15 februari houden wij een inloopavond over het Dorpshart Ter Aar in het IKC de Vaart, Beverlanderhof 28, Ter Aar. U bent tussen 18.30 en 20.30 van harte welkom. Tijdens de inloopavond krijgt u informatie over wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Ook kunt u feedback  geven op verschillende denkrichtingen over de invulling van het Dorpshart en uw ideeën met ons te delen. Wij nemen uw inbreng daarna mee bij het opstellen van het masterplan.  

Voor de verschillende schetsen die wij laten zien tijdens de inloopavond is de input van inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en dorpsraad ’t Vosje meegenomen. Zo waren er in oktober, november en december bijeenkomsten voor ondernemers, vastgoedeigenaren en de bewoners van het Dorpshart en zijn we twee middagen de straat op gegaan om in gesprek te gaan. Ook kon u tot 6 december meedenken via denkmee.nieuwkoop.nl. Wij hebben tijdens deze participatiemomenten veel verschillende belangen, feedback en ideeën opgehaald, waarvoor dank!  

DenkMee 

Op 9 februari worden deze verschillende denkrichtingen over het Dorpshart op DenkMee gezet. U kunt hierop een reactie achterlaten tot 23 februari. Voor meer informatie over de ontwikkelingen rond het Dorpshart of over de eerdere bijeenkomsten kunt u terecht op www.nieuwkoop.nl/dorpshartteraar of www.denkmeenieuwkoop.nl(externe link).