De individuele studietoeslag is een inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking blijvend niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen.

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

  • U volgt een opleiding waarbij u recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS). 
  • U hebt geen recht op een uitkering op grond van de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten).
  • U bent als gevolg van een ziekte of gebrek blijvend niet in staat om naast uw studie inkomsten te verwerven.

Wilt u meer weten over deze regeling of wilt u een aanvraag doen? Neem dan contact op met het Serviceplein Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 of stuur een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl. U kunt ook langskomen bij het Serviceplein in het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn.

Adres:
Stadhuisplein 1
Alphen aan den Rijn

Openingstijden:
Maandag tussen 13:00 en 16:30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag tussen 09:00 tot 16:30 uur.

Meer informatie over deze regeling leest u op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Heeft u gevonden wat u zocht?