Mensen die nieuw zijn in Nederland en die een verblijfsvergunning hebben, zijn verplicht om te inburgeren. Om dit goed te doen maken zij samen met de gemeente een Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP). Hierin maken zij afspraken over het leren van de Nederlandse taal en wat zij gaan doen om deel te nemen aan de Nederlandse Samenleving.

De volgende drie onderdelen zijn verplicht:

Nederlands leren

Wij verwachten van de inburgeraars dat zij binnen drie jaar Nederlands leren op het voor hen hoogst mogelijke niveau. Om te kijken welk niveau haalbaar is, krijgen zij een toets. Dit noemen we ook wel een leerbaarheidstoets.

Arbeidsmarkt en participatie

Dit zijn lessen waarin inburgeraars de arbeidsmarkt in Nederland leren kennen. Tijdens een deel van die uren doen de inburgeraars werkervaring op. Daarnaast leren zij op andere manieren hoe ze kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt en de Nederlandse samenleving. Deze lessen worden gegeven door Echt Nederlands in samenwerking met Leerwerkbedrijf Rijnvicus

Participatieverklaring

Inburgeraars volgen een aantal bijeenkomsten en wij gaan met ze op excursie in Nieuwkoop. Zij leren hierbij meer over de Nederlandse samenleving, de Nederlandse kernwaarden en hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan. Ook moeten zij een verklaring ondertekenen (de participatieverklaring). Met het ondertekenen van deze verklaring geven ze aan dat ze de belangrijkste waarden van de Nederlandse samenleving kennen en respecteren. Ook verklaren zij daarin dat ze actief willen bijdragen aan de Nederlandse samenleving.

Inburgeringsonderwijs bij Echt Nederlands  

<logo Echt Nederlands toevoegen> 

Vanaf 1 januari 2022 zijn we als gemeente zelf verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Daarom hebben wij Echt Nederlands gecontracteerd die inburgeringsonderwijs (inclusief Nederlandse les) verzorgt. Statushouders die een verblijfsvergunning hebben gekregen in 2022 volgen onderwijs bij Echt Nederlands.

Nieuwe Nederlanders die een verblijfsvergunning hebben, maar geen statushouder zijn, kiezen zelf de school waar zij inburgeringsonderwijs willen volgen. Zij betalen dan zelf de kosten. 

Contact

Voor alle vragen over inburgering zijn wij bereikbaar via nieuwkomers@nieuwkoop.nl of neem contact op via telefoonnummer 14 0172.

Heeft u gevonden wat u zocht?