Soms worden er graven geruimd.  We halen de graven weg om ruimte te maken voor nieuwe graven. Bij het ruimen van de graven worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf herbegraven. Op deze pagina vindt u algemene informatie over het ruimen van graven en over actuele ruimingen.  

Ruiming van een graf

Een gespecialiseerd bedrijf voert de ruiming uit. Tijdens de ruiming worden de stoffelijke resten uit het graf overgebracht naar het verzamelgraf. Het gedeelte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd wordt volledig met schermen afgezet. 

De medewerkers houden zich bij de ruiming aan de handleiding 'Opgraven en ruimen' van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, die opgesteld is om een respectvolle ruiming te realiseren. 

Graven ruimen Ter Aar en Nieuwveen 

In juni 2024 worden een aantal graven op de algemene begraafplaats aan de Westkanaalweg in Ter Aar en de Kerkstraat in Nieuwveen geruimd. Dit zijn algemene graven waarvoor een grafrust geldt van minimaal tien jaar. We halen de graven weg om ruimte te maken voor nieuwe graven. Bij het ruimen van de graven worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf herbegraven.  

De lijst met graven die geruimd worden vindt u onderaan deze pagina. De belanghebbenden van deze graven zijn zoveel mogelijk per brief geïnformeerd. Ook plaatsen wij bordjes op de graven om belanghebbenden te informeren. Door verhuizingen, overlijden en/of adreswijzigingen kloppen onze gegevens niet altijd. Bent u belanghebbende van een van de graven en heeft u geen brief gehad? Neem dan contact met ons op via mailboxbor@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.  

Bordjes op de begraafplaats 

Nabestaanden gezocht 

Dit bord plaatsen we als we geen contact op kunnen nemen met de rechthebbende van een graf en geen andere directe familie kunnen achterhalen. Het grafecht van deze graven is verlopen en we gaan de grafsteen weghalen. Voordat we dit doen willen we contact hebben met de rechthebbende van het graf of andere belanghebbenden. Zodat we ze de kans kunnen bieden om te beslissen wat er met het graf moet gebeuren.   

Deze grafkavel wordt geruimd 

Dit bord plaatsen we als er graven geruimd worden. We plaatsen het bord minimaal een jaar voor de ruiming. De belanghebbenden van deze graven zijn zoveel mogelijk per brief geïnformeerd. Maar soms kloppen onze gegevens niet. Met deze bordjes willen we de belanghebbenden alsnog informeren. Ook publiceren we de lijst met de graven die geruimd worden op deze pagina zodat iedereen kan nakijken welke graven er geruimd worden. Kent u mensen die familie zijn van de overledene? Breng hen op de hoogte van de ruiming.