In het winterseizoen is het bestrijden van gladheid op wegen en fietspaden een belangrijke taak van de gemeente. In deze periode worden de weersvoorspellingen goed in de gaten gehouden. De medewerkers van de buitendienst zijn dag en nacht paraat om de gladheid te bestrijden. Bekijk de actuele strooiroutes.

Welke wegen en fietspaden bij mij in de buurt worden gestrooid?

Het uitgangspunt is dat iedereen op een redelijke afstand een ‘schone’ weg kan bereiken. Hoofdroutes met doorgaande wegen en fietspaden hebben hoge prioriteit en worden altijd en als eerste gestrooid. De route woonwijken bevat de ontsluitingswegen van de wijken en straten waar veel (openbare) voorzieningen liggen. De route woonwijken wordt gecombineerd met het strooien van de hoofdroute. Overige straten in de woonwijken worden in principe niet gestrooid.

Doet de gemeente aan gladheidbestrijding bij openbare gebouwen en voorzieningen?

Er wordt (met voertuigen) gestrooid rondom diverse openbare gebouwen en voorzieningen in de gemeente (winkelcentra, gemeentehuis, politie, brandweer, zorginstellingen en scholen). Als sneeuw blijft liggen wordt dit op deze locaties handmatig weggehaald.

Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van gladheid?

De gemeente en de provincie zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen strooibeleid. Buiten de bebouwde kom wordt aangesloten op het strooibeleid van Provincie en omliggende gemeenten. De provincie verzorgt de bestrijding van de gladheid op de provinciale fietspaden, (parallel)wegen en busbanen.

Wat kan ik zelf doen?

Het is belangrijk dat de trottoirs zoveel mogelijk begaanbaar zijn. Daarom vragen wij u om het trottoir bij uw woning sneeuw- en ijsvrij te houden. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat gladheid zo snel mogelijk bestreden wordt. Wat kunt u doen bij gladheid op het trottoir? Enkele tips:

  • Bij sneeuw is het beter eerst te vegen en daarna (zonodig) te strooien.
  • Houd bij het vegen goten en rioolputten vrij van sneeuw.
  • Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout.
  • Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Hoe kom ik aan strooizout?

Inwoners en maatschappelijke instellingen kunnen, bij voldoende voorraad, tijdens kantoortijden strooizout ophalen bij de gemeentelijke buitendienstlocatie, Ampèrestraat 2 in Nieuwveen. Om zoveel mogelijk inwoners en instellingen van strooizout te kunnen voorzien is het niet mogelijk om met een aanhanger strooizout te halen. U kunt een emmer of zak strooizout ophalen (neem wel zelf een emmer of zak mee). Tijdens een landelijke zoutschaarste wordt de uitgifte van strooizout aan particulieren gestaakt, wees er op tijd bij met het inslaan van strooizout.