Gezonde leefstijl

Onze leefstijl heeft grote invloed op onze gezondheid. Denk hierbij aan voldoende bewegen en gezond en gevarieerd eten. Ook het nemen van voldoende rust en tijd voor jezelf draagt bij aan hoe je je voelt. Hoe mensen zich gedragen en of ze gezonde keuzes maken is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Dat geldt uiteraard ook voor onze inwoners.

Hoe kunnen wij inwoners helpen hun leven zo gezond mogelijk in te richten? Die vraag staat centraal in het gezondheidsbeleid. Dit doen we door gezond gedrag te stimuleren en te faciliteren. Hiervoor werken we samen met verenigingen en organisaties.

In het gezondheidsbeleid hebben we vijf speerpunten benoemd waar we de komende jaren aan willen werken in de gemeente. We sluiten met de speerpunten gezond gewicht, roken en alcoholgebruik aan bij het landelijke preventieakkoord. Ook zetten we in op bewegen voor alle leeftijden. Het laatste speerpunt is mentale gezondheid.